Điếu Văn Cố Ni Sư Thích Nữ Minh Thông

Điếu Văn của Ban Giám Hiệu trường TCPH Bình Định tưởng niệm Cố Ni Sư Thích Nữ Minh Thông

ĐIẾU VĂN

Của Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bình Định đọc trong lễ tưởng niệm và di tống kim quan nhập tháp cố Ni Sư Thích Nữ Minh Thông.

  • Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, giáo thọ sư Trường Trung cấp Phật học Bình Định
  • Trú trì chùa Thiên Ân, thôn Tú Thủy, xã Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định

Ngày 14 tháng 8 năm Ất Mùi (ngày 25.9.2015)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch: – Chư tôn Giáo phẩm. Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, Chư Thượng Tọa, Đại đức Tăng Ni.

  • Kính thưa lãnh đạo Các cấp chính quyền, Quý vị quan khách đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể.
  • Kính thưa Môn đồ Pháp quyến cùng toàn thể Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử.

Tôi thay mặt Ban giám hiệu, Ban giáo thọ, quản chúng, thư viện trường TCPH Bình định, đọc điếu văn truy niệm công đức Ni sư Thích Nữ Minh Thông trước khi di tống kim quan nhập tháp.

Kính thưa Giác linh Ni sư Thích Nữ Minh Thông!

Thế là!

Nhà huyên vắng bặt bóng trăng,

Vầng nguyệt đã khuất chân mây,

Hoa đàm vừa rơi rụng!

Trời vào thu từng cơn mưa ngâu ngấn lệ,

Gió từng cơn như buốt thấu tâm can!

Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè,

Dịu đi những tiếng ve còn vươn trên vòm cây xanh lá

Thế mà !

Ni sư đã vội lìa bỏ trần gian,

Quảy dép về Tây, giã từ Tứ chúng.

 Hỡi ôi!

“Thủy thượng tàn bào, thảo đầu triêu lộ”.

Gió thảm phất phơ trên ruộng trơ gốc rạ đồng Phước Hiệp,

Mây sầu giăng mắc sông Hà Thanh buồn chẳng tải nặng phù sa.

Ni Sư đi vận khứ đăng trình,

Người ở lại ngẩn ngơ sầu nhân thế!

Nhớ lại,

Cách đây gần hai tháng, kể từ ngày Ni sư lâm trọng bệnh cũng là lúc bản trường đang mùa an cư kiết hạ và chuẩn bị thi năm nhất học kỳ hai.

Bữa thi đầu nghe tin Ni sư trầm trọng,

Cuối buổi thi, chúng tôi vội vã đến vấn an.

Rồi tiễn Ni sư một đoạn đường vào Sài gòn Chợ rẫy,

Bác sĩ hội chẩn, bệnh Ni sư khó bề chữa trị,

Phải chuyển vể dùng ngoại phương điều dưỡng

Ghé Sanh Liên nghỉ lại mấy hôm,

Cho gần tổ, gần thầy, gần huynh đệ.

Nhiệm mầu thay, Phật pháp ứng linh,

Về Thiên Ân, Ni sư khỏe mạnh lại như thường,

Dù cho thân thể hao gầy, mà lời kinh niệm Phật không chút thưa lơi.

Khuyên đệ tử phải tinh cần tu học,

Mai sau này phải tự mình thắp đuốc mà đi.

Lại khuyên bảo các hàng Phật tử,

Phải siêng năng nổ lực tu hành,

Pháp Tam quy Ngũ giới năng phụng trì,

Siêng gần gũi hộ trì Tam bảo.

Lại dặn kỹ cho phần hậu sự,

Chỉ cần đủ nghi thức trang nghiêm,

Đừng làm phung phí của đàn na cúng dưỡng.

Những vật dùng mà còn tốt đẹp,

Phải tâm thành làm pháp quân tăng.

Thời gian này Ni sư rất an khang vui khỏe,

Miệng luôn niệm Phật tươi cười.

Trường Nguyên Thiều vừa khai hồi trống,

Bắt đầu vào học, năm thứ hai khóa bảy,

Ni sư an nhiên lặng lẽ ra đi, không lời từ biệt.

Chỉ có thầy Đồng Kim và tứ chúng trong chùa,

Nhất tâm trợ niệm cầu Ni sư về miền bảo sở.

Nay chúng tôi đến, thì hỡi ôi!

Cội me tây bên trường làng đầu ngõ thì thầm,

Khóm chuối dạ hương trông chùa đìu hiu réo gọi.

Giường Thiền trống vắng,

Thiền thất đèn xao!

Vẳng nghe gió thoảng xa xăm,

Như thương tiếc bậc chân tu khuất bóng.

Chúng tôi chỉ biết cúi đầu kính tiếc,

Hơn mười năm gắn bó cộng hành,

Trên cương vị phó thư ký chánh văn phòng,

Giáo thọ sư dạy lớp Ni luật trường hang, kinh Thập thiện.

Tại Nguyên Thiều trung cấp Phật học,

Với nhiều Phật sự khó khăn.

Vẫn thi vi không kể nhọc nhằn,

Lúc trưa hè hay mùa đông giá rét.

Suốt cuộc đời làm đạo vì người,

Đem hạnh nguyện xây đời cho học chúng.

Hỡi ôi!

Chiếc áo Ca sa sương lạnh ngắt,

Cành hoa Bát nhã gió đìu hiu.

Tứ chúng bơ vơ khi mõ sớm chuông chiều,

Hình bóng từ hòa từ nay đà khuất dạng.

Nhớ lại Ni sư:

Gia đình Phật Pháp thấm nhuần,

Đạo đức nối dòng Ngô tộc.

Ni sư sinh năm Quí mẹo,

Tại Vân Trai, Tam Hiệp, Núi Thành tỉnh Quảng Nam.

Song thân rất mực hiền lành,

Trồng giống Phật nhiều đời nở rộ.

Bản tánh chất trực hiền lương,

Siêng năng chẳng nệ gian truân.

Hai lăm tuổi tầm sư tu học,

Xứ Trung Ái Nhơn Hòa Bình Định,

Chùa Sanh Liên bái Ni trưởng Hạnh Trực thế phát xuất gia

Pháp danh là Quảng Cảm ứng pháp Sa di ni,

Sau này đổi lại Quảng Linh.

Rồi từ đó dốc chí chăm lo tu học,

Ngày đêm chuyên cần niệm Phật trì kinh.

Hầu cận bên thầy, chu toàn bổn phận.

Năm 92 Phật học Nguyên Thiều khai khóa một,

Tạm xa thầy theo nghiệp học tô bồi kiến thức.

Học đức từ bi hỷ xả, công quả lo toan.

Qua thời gian học hạnh kiêm toàn,

Đã đến lúc đăng đàn thọ Cụ túc.

Năm 96 tại Tòng Lâm Bà rịa Vũng tàu,

Đại Giới đàn Thiện Hòa khai tuyển Phật,

Với Ni trưởng Như Chí Đường đầu,

Giác Ngọc ni trưởng Yết ma,

Sư bà Đạt Lý làm Giáo thọ.

Ni sư đắc pháp hiệu Diệu Không, Minh Thông Thích tử,

Nối dòng Pháp Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 45.

Lại bốn năm, học viện tại Huế chu toàn,

Đầu hai ngàn lẻ tư(2004) về chung lo Phật sự tại bản trường,

Làm quản chúng ni và thủ thư viện.

Đầu khóa năm, hai ngàn lẻ bảy(2007),

Phó thư ký, chánh văn phòng Nguyên Thiều trung cấp.

Tham gia ban giáo thọ góp phần nhỏ chung lo giáo dục tỉnh nhà.

Giúp Bổn sư tu bổ Sanh Liên,

Hai lẻ chin, nhận lãnh chức Trú trì,

Thiên Ân tự giữa đồng quê Phước Hiệp,

Hai ngàn mười hai chính thức kế thừa, phát huy tổ nghiệp,

Hai ngàn mười ba xây dựng tổ đường,

Hướng dẫn thập phương thiện tín đồng tu.

“Thần cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách,

Triêu kinh tịch kệ, hoán hồi trần thế mộng mê nhân”.

Thiên Ân phát triển khang trang,

Xứng danh một Tòng lâm phạm vũ.

Rồi thời gian trở lại gần đây,

Ni sư biết mình thân gầy lực kém.

Chắc vô thường bốn tướng thịnh suy.

Thật vậy:

Dù linh đơn Biển Thước khó chống Sứ già,

Dẫu diệu dược Hoa Đà không xua Thần chết.

Nên Ni sư cũng thuận theo các pháp hiệp ly.

Lương thần điểm lúc gần trưa,

Đến 9 giờ 30 ngày 11 tháng 8 Ất mùi,

Ni sư an nhiên thâu thần viên tịch,

Để lại vô cùng kinh tiếc.

Từ đây :

Trăng khuya trắng rụng sân chùa,

Xót lòng Thiền thất gió lùa đèn xao.

Thôi  thì!

Ni sư cứ an nhiên tự tại ra đi,

Theo định luật vô thường sanh diệt.

Bỏ huyễn thân về với Pháp thân,

Ly sanh diệt quy về Tịch diệt.

Trở lại Ta bà, độ tận chúng sanh.

Gia hộ cho trung cấp Phật học Nguyên Thiều,

Phật sự trổ hoa Trí tuệ,

Tăng ni sinh lục hòa cộng trụ,

Giữ tròn giới hạnh thanh qui, tấn tu đạo nghiệp.

Giờ đây,

Chúng tôi, ban giám hiệu, ban giáo thọ, quản chúng, thư viện,

Và toàn thể tăng ni sinh các khóa,

Xin chắp tay bái biệt Ni sư và nhất tâm cầu nguyện.

NAM MÔ LÂM TẾ LIỄU QUÁN, TỨ THẬP NGŨ THẾ, THIÊN ÂN TỰ TRÚ TRÌ, PHÓ THƯ KÝ CHÁNH VĂN PHÒNG, GIÁO THỌ SƯ TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BÌNH ĐỊNH Húy QUẢNG LINH, Tự MINH THÔNG, Hiệu DIỆU KHÔNG NI SƯ, TÂN VIÊN TỊCH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Đại Đức THÍCH VIÊN CHƠN

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *