Trường TCPH Bình Định Viếng Tang Lễ Thân Mẫu Thượng Toạ Thích Viên Chơn

Ban Giám Hiệu trường Trung Cấp Phật Học Bình Định viếng tang lễ thân mẫu Thượng Toạ Thích Viên Chơn

Phật tử Nguyễn Thị Hoa pháp danh Quảng Viên từ trần vào lúc 15h00 ngày 04/07/2022 (nhằm 06/06/Nhâm Dần). Cố Phật tử đồng thời là thân mẫu của Thượng Tọa Thích Viên Chơn:

– Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bình Định;

– Chánh thư ký, Giáo thọ sư trường TCPH Bình Định.

Hay ai tin, chiều ngày 06/07/2022 (nhằm 08/06/Nhâm Dần) chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu(BGH), Ban Giáo thọ, Ban Quản chúng, Ban Thư viện trường TCPH Bình Định do Thượng Tọa Thích Đồng Thành-Hiệu trưởng trường TCPH Bình Định làm trưởng đoàn; tháp tùng còn có chư Tôn đức đại diện cựu Tăng Ni sinh khóa I, đại diện Tăng Ni sinh khóa IX, chư Tôn đức tổ đình Long Khánh, các trú xứ tự viện trong tỉnh, Đại Đức Thích Đạo Lực thành phố Đà Nẵng đã đến phúng viếng hương linh cố Phật tử pháp danh Quảng Viên tại tư gia xóm Trường Phong, thôn Trường Định 1,  xã Bình Hoà huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định.

Đại diện cho đoàn, Thượng Tọa Hiệu Trưởng có lời tưởng niệm về cuộc đời cố Phật tử pháp danh Quảng Viên:

Sự ra đi của hương linh là một niềm mất mát lớn lao đối với tang quyến, nhưng sự ra đi đó diễn ra một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Bởi lẽ, hiện diện 80 năm trên cuộc đời này gia đình vốn dĩ đã có sự gắn bó với Phật pháp. Đặc biệt là hương linh đã tạo đại thù thắng duyên để cho một người con của mình nương theo con đường của đức Phật và thừa hành các Phật sự, cộng hành với chư Tôn đức tại bản tỉnh, chăm lo cho các Phật sự lớn lao, cống hiến về Phật pháp, đặc biệt là công tác giáo dục của trường TCPH Bình Định, và lo các đạo tràng pháp sự ở nhiều nơi. Chính vì nhân duyên thù thắng ấy mà khi hương linh đã quá vãng, tất cả chư Tôn đức trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước. Đó là một nhân duyên phước báu hiếm có đối với một người hiện hữu trên cuộc đời này mà khi nằm xuống lại được sự kính tiếc thương tiếc ở khắp mọi nơi.

Trong niềm tôn kính và kính tiếc ấy, chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, chư Tôn đức trường TCPH Bình Định, Tăng Ni sinh khóa I, IX, chư Tôn đức trú trì các tự viện trong bản tỉnh xin về đây thắp nén tâm hương nhất tâm cầu nguyện phật tử pháp danh Quảng Viên nương vào oai lực mười phương chư Phật, chư tôn Thiền đức Tăng, thanh tịnh ba nghiệp, nhất hướng vãng sanh, thành tâm phân ưu cùng Thượng Tọa Thích Viên Chơn và tang quyến.

Thượng Tọa Thích Viên Chơn thay mặt cho tang quyến chia sẻ đôi lược về cuộc đời hy hiến, phụng sự cho Phật pháp của thân mẫu và gởi lời cảm niệm đến chư Tôn đức đã không quản ngại đường xá xa xôi đến chia sẻ, động viên, thắp nén tâm hương, yểm trợ cho hương linh thân mẫu được siêu sanh Tịnh độ.

Nguồn: phathocviennguyenthieu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *