Kinh Thừa Tự Pháp

 

Kinh Thừa Tự Pháp:
Chánh Pháp luôn tồn tại sinh động nơi những người con Phật

Nguyên Nghĩa:
Chỉ có tâm hồn con người cần phải được chuyển đổi, được chuyển hóa để nhận thức đúng, để hiểu đúng, để thực hành, thực hiện đúng với Chánh Pháp để đưa đến Hạnh phúc thật sự ngay trong hiện tại, trong đời nầy và trong tương lai.

Đọc tiếp tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *