Lời tác bạch cảm tạ: Lễ Kỳ siêu Chung thất – Trai đàn Trai Tăng Chẩn tế tại chùa Long Hoa

Lời tác bạch cảm tạ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bạch quý Tôn Đức Tăng Ni!

Kính thưa quý Phật tử, quý đạo tràng Phật tử!

Ngày 24/7/Nhâm Dần (nhằm ngày 21/8/2022) Bản tự chúng con/chúng tôi và tang quyến trang nghiêm kính thiết Đàn tràng Trai Tăng – Chẩn tế, tặng 100 phần quà thiện nguyện cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, Kỳ siêu chung thất hương linh thân mẫu chúng con/ chúng tôi là Phật tử Nguyễn Thị Hoa PD Quảng Viên.

Quý tôn Đức bất từ lao quyện quang lâm Chùa Long Hoa tại Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định chứng minh pháp đàn thành tựu viên mãn.

Trong niềm tôn kính vô hạn, thay mặt Bản tự, tang hiếu quyến, chúng con thành kính tri ân:

-Quý Tôn túc Hoà thượng, Thượng tọa,

-Đại Đức Tăng, Quý tôn Đức Ni.

Chúng tôi xin tri ân đến:

-Quý Phật tử,

-Quý đạo tràng Phật tử đã về yểm trợ và tham dự đồng tụng kinh Bản Nguyện Địa Tạng và hộ niệm đạo tràng.

Xin tri ân và tán dương công đức, hồi hướng công đức đến:

-Thập thiện Bồ tát giới pháp danh Diệu Trí, Diệu Bảo,

-Gia đình Phật tử Như Ái (Tp. Quy Nhơn),

-Phật tử Nhật Đài,

-Quý Phật tử chùa Long Hoa,

-Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Linh Sơn Tx. Hoài Nhơn …

Đã yểm trợ tài lực, vật lực, cúng dường đồ chay, chén bát, hoa quả, quà thiện nguyện, trang trí, dọn dẹp, chụp ảnh, nấu ăn, pha nước, vác cây, thị giả, hành đường, trật tự, ghi sớ ….. v.v. và bao nhiêu công việc khác âm thầm hộ trì Tam Bảo suốt mấy ngày để có được đại lễ trang nghiêm thanh tịnh.

Chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ Quý chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, đạo quả viên thành. Xin cầu nguyện liệt Quý vị sức khỏe, gia đình an lạc hạnh phúc, bình an gặp nhiều thắng duyên trong cuộc sống.

Xin tri ân tất cả.

Thay mặt Bản tự Long Hoa, tang môn hiếu quyến.

Tỳ Kheo Thích Viên Chơn Khể thủ lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *