Trường TCPH Bình Định: Trang Nghiêm Cung Rước Tôn Tượng Đức Phật Đản Sanh Và Nghi Thức Tắm Phật

Cung rước tôn tượng Đức Phật Đản Sanh

Tối ngày 15/05/2022 (nhằm 15/04/ Nhâm Dần) Ban Giám hiệu (BGH) trường Trung Cấp Phật học Bình Định (TCPH) đã trang nghiêm thiết lễ cung rước Tôn tượng Đức Phật Đản sanh và thực hiện nghi thức tắm Phật trong khuôn viên Trường TCPH Bình Định, tu viện Nguyên Thiều (Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022). Đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm kể từ khi trường được thành lập, Bổn trường tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh.

Thông lệ những năm về trước, tất cả Tăng Ni sinh được nghỉ học, trở về bổn tự. Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo chương trình học tập, Tăng Ni sinh nội trú được ở lại Bổn trường. Nhân đây, BGH trường đã tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham gia của tất cả Tăng Ni sinh và chư thiện tín Phật tử gần xa.
Chứng minh, tham dự buổi lễ có: Thượng Tọa Thích Đồng Thành- Hiệu trưởng trường TCPH Bình Định, Thượng Tọa Thích Viên Chơn- Chánh Thư ký nhà trường, chư tôn đức trong BGH, BGT, BQC, chư tôn đức thường trú Tu viện Nguyên Thiều, sự hiện diện đầy đủ của 213 Tăng Ni sinh khóa IX đang theo học tại Bổn trưởng và chư Thiện tín Phật tử gần xa.
19h buổi lễ cung thỉnh chư tôn đức vân tập về khu vực khuôn viên Phật đài, nơi tôn trí kim thân Tôn tượng Đản sanh. 2566 ngọn nến được thắp lên, chư tôn đức đảnh lễ Tam Bảo và thực hiện nghi thức cung rước Tôn tượng đức Phật Đản sanh từ khuôn viên Phật đài đến tôn trí tại lễ đài chính được thiết trí nơi trước hội trường Trường TCPH Bình Định để thực hiện nghi thức Tắm Phật.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, Thượng Tọa Hiệu Trưởng có lời phát biểu để giúp hội chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của buổi lễ trước khi cung thỉnh chư tôn đức cử hành nghi thức tắm Phật.
Trích bài phát biểu của Thượng Tọa Hiệu Trưởng:
“Khi đức Thế Tôn từ cung trời Đâu Suất trú vào thánh thai, Ngài như ở trong một Bảo cung tọa. Buổi sáng, thuyết pháp cho chư Thiên các tầng trời Sắc giới. Buổi chiều, Ngài thuyết pháp cho chư Thiên các tầng trời Dục giới. Buổi tối, Ngài tùy duyên hóa độ chúng sanh ở trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tự tại an nhiên như một vị Vương tử ở trong Bảo cung thanh thoát và thánh thiện. Trải qua thời gian hơn chín tháng, thuận theo lẽ trụ thai của thế nhân đến khi Hoàng hậu Maya vươn tay hái cành hoa vô ưu trong vườn Lâm-tỳ-ni, Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thị hiện Đản sanh. Lúc bấy giờ, trái đất chấn động, chư Thiên ở các tầng trời trải hoa, tấu nhạc cúng dường. Trời Phạm Thiên, trời Đế Thích, người nâng khăn, kẻ che lọng, Tứ Thiên Vương hộ trì bốn phía để cung đoán sự đản sanh kỳ diệu duy nhất của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi Thái tử ra đời, tất  cả chư Thiên và loài người, kẻ tối được sáng mắt, kẻ điếc có thể nghe, kẻ câm có thể nói, người què có thể đi và người bệnh được bình phục, muôn loài tăng trưởng phước báu, ánh quan minh chiếu tận sâu thẳm đến cảnh giới địa ngục tối tăm, che khuất cả ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Khi Ngài xuất hiện có hai dòng nước ấm và mát của chư Thiên tưới lên cúng dường Kim thân Ngài. “Đại Đường Tây Vức Ký” của pháp sư Huyền Trang đã diễn tả:
“Những dòng nước được tưới lên Kim thân của Thái tử Bồ Tát Tất Đạt Đa luôn luôn là những thông điệp để cho tất cả người con Phật khi đến với cuộc đời này hiểu được Chánh pháp sẽ luôn luôn tùy thuận mọi nhân duyên giữa hai dòng thuận nghịch, được mất, có không, sanh diệt của cuộc đời. Sanh ra trong một thế giới nhị nguyên của sáng và tối, của âm và dương, của trời và đất, của tất cả những sự đối đãi được mất và vươn lên tất cả những sự đối đãi đó đạt được Pháp thân bất diệt và khi hiểu được tính vô thường hiện hóa của vạn pháp, nương vào thể bất nhiễm ấy, một vị hành giả có thể siêu vượt tất cả những nỗi khổ niềm đau để biến nghiệp duyên thành nguyện lực, vươn lên như một đóa sen tinh khiết giữa dòng đời ngũ trược, lục đạo luân hồi.”
“Thanh Tịnh đạo luận” của luận sư Phật Âm diễn tả rằng:
“khi chúng ta dâng đuốc cúng dường tắm Tôn tượng Đản sanh của Đức Từ Phụ, gáo nước thứ nhất, tượng trưng cho việc đoạn trừ tất cả những điều xấu ác ở trong cuộc đời này. Gáo nước thứ hai, tượng trưng cho sự thành tựu tất cả những thiện pháp thế và xuất thế gian. Gáo nước thứ ba, tượng trưng sự thanh tịnh vô lậu từ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Ba gáo nước chúng ta được tắm lên Kim thân của Đức Từ Phụ tượng trưng cho tam học: giới, định và tuệ…”
Hôm nay chúng ta hồi tưởng lại sự kiện hi hữu trong cuộc đời Đức Thế Tôn để chúng ta luôn tự răn nhắc bản thân tinh tấn, chuyên cần trong sự nghiệp trau dồi giới- định- tuệ để gội rửa những cấu uế phiền não. Bởi vì nhờ giới mà tất cả bất thiện pháp được chuyển hóa và tiêu trừ. Nhờ vào định vô lậu học tất cả các thiện pháp sẽ được viên mãn. Và nhờ vào tuệ vô lậu học tất cả những sự thinh tịnh, rốt ráo, tròn đầy sẽ được thành tựu. Những dòng nước chúng ta dâng cúng lên Đức Thế Tôn là những dòng nước của tình thương, sự kham nhẫn, của ân đức giới- định- tuệ để gội rửa thân và tâm. Nghiệp thức từ đây tiêu trừ, trí tuệ từ đây tỏa sáng. Rồi chúng ta cũng sẽ bước trên những hoa sen tươi thắm của hạnh nguyện. Đi vào cuộc đời bằng chấp liệu của tình thương và trí tuệ, từ đó làm nở hoa giác ngộ trong thế giới vụ trụ.”
Thượng Tọa Thích Viên Chơn cử bài kệ Tắm Phật, toàn thể chư Tôn Đức BGH, chư Tôn Đức hiện tiền, Tăng Ni sinh và chư Thiện tín Phật tử lần lượt tiến về lễ đài thực hiện nghi thức Tắm Phật. Năm xưa, Đức Phật là hiện thân của từ bi, trí tuệ, giải thoát. Ngày hôm nay, trước Tôn tượng Ngài, trong ánh sáng huyền diệu từ 2566 ngọn nến, Tăng thân là sự tiếp hiện của Ngài trong dòng sông Chánh Pháp, một đoàn thể trang nghiêm, hòa hợp, thanh tịnh cùng đi trên con đường giải thoát, mang ánh sáng của đạo Tỉnh Thức giáo hóa chúng sanh.
Cuối buổi lễ, BGH trường gởi lời tri ân đến chư tôn đức đã dành thì giờ quý báu về Bổn trường tham dự buổi lễ, đến Tăng Ni sinh đã cộng sự gia tâm, gia lực cho buổi lễ thành công tốt đẹp và chư Thiện tín Phật tử đã sắp xếp gia sự về Bổn trường, cùng hòa chung vào ngày kỷ niệm trọng đại của Đức Phật.

Được biết, sau khi buổi lễ kết thúc, vào sáng ngày 18/05/2022 (nhằm 18/04/Nhâm Dần) Tăng Ni sinh nội trú sẽ kiết giới an cư tại hai trú xứ, Tăng sinh tại trú xứ tu viện Nguyên Thiều, Ni sinh tại khu vực Cư xá ni. Bắt đầu ba tháng an cư cấm túc, trau dồi giới định tuệ, vun bồi đạo hạnh.

Hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

Tác giả bài viết: Tin: Pháp Thường, ảnh: Nhật Hiếu

Nguồn : phathocviennguyenthieu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *