Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerlaoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sơ Lược Tiểu Sử Tổ Sư Nguyên Thiều- Siêu Bạch

I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP HOÁ ĐẠO

Tổ Sư Nguyên Thiều họ Tạ, quê ở Trình Hương, phủ Triều Châu, Tỉnh Quảng Đông, sanh vào giờ Tuất, ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tý, tức khoãng từ 19 giờ đến 21 giờ, ngày 08.05.1648 (theo tài liệu ở chùa Quốc An, Huế và lịch sử Phật giáo Việt Nam). Ngài xuất gia ở Chùa Báo Tư vào năm 1667 (19 tuổi) và học đạo với Đại lão Hòa Thượng Bổn Khao – Khoán Viên, rất tinh chuyên đạo hạnh. Theo sách “Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên”, năm Tự Đức thứ 5 (1852) thì vào niên hiệu Cảnh Trị, năm thứ 3, đời vua Lê Huyền Tôn Ngài theo đoàn tàu buôn qua Quảng Nam, trú ở phủ Qui Ninh lập chùa Thập Tháp Di Đà trên đồi Long Bích, phía Bắc thành Đồ Bàn mở Trường dạy học.

Sau Ngài ra đất Phú Xuân, tỉnh Thuận Hóa lập chùa Hà Trung, thuộc huyện Phú Lộc, nay hãy còn; rồi lên Xuân Kinh, Huế lập Chùa Vĩnh Ân và xây Tháp Phổ Đồng. Đến năm Chính Hòa thứ 10 (ngày 27/05 năm Kỷ Tỵ, 1689) chúa Ngãi Vương Anh Tông Hoàng Đế Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691) đổi hiệu chùa là Quốc An Tự.
Ngài phụng mạng Chúa Anh Tông Hoàng Đế Nguyễn Phúc Trăn trở về Trung Quốc thỉnh một số danh Tăng đương thời, như Ngài Thạch Liêm, Hòa Thượng Minh Hoằng Tử Dung (có ghi rõ tại bia chùa Quốc An) và một số pháp tượng, pháp khí.
Theo sách Lược khảo Phật Giáo Sử Việt Nam của Thầy Vân Thanh thì Ngài Nguyên Thiều có phụng mệnh Chúa Anh Tông Nguyễn Phúc Trăn trở về Trung Hoa thỉnh Ngài Thạch Liêm, nhưng Hòa Thượng không nhận lời; Chúa Nguyễn cho người thỉnh đã hai lần, nhưng Ngài vẫn chưa đủ duyên để đến Đại Việt.

Đọc tiếp...

——-——-

Xem thêm...