Cáo Bạch Gieo Duyên Hùn Phước Đúc Tượng Phật Chùa Long Hoa

Chùa Long Hoa, Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

CÁO BẠCH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch : – Quý chư Tôn Thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa : – Chư thiện tín Phật tử, các nhà hảo tâm xa gần.

Bản thiết kế kiến thiết công trình chùa Long Hoa

Chùa Long Hoa tọa lạc tại thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Chùa được đồng bào Phật tử phát tâm tạo lập vào năm 1960 PL. 2504 đặt hiệu là Khuôn hội Phật Giáo Mỹ Lợi tọa lạc trên đồi Gò Quạ thôn Dương Liễu, xã Mỹ Lợi (nay là thị trấn Bình dương). Đến năm 1990 Ban trị sự Phật Giáo tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định) do cố Hòa thượng Thích Kế Châu làm trưởng ban đã đặt hiệu chùa là Long Hoa Tự. Trải mấy lớp phế hưng, qua bao mưa nắng dãi dầu cùng tuế nguyệt, Long Hoa tự đã rêu phong hư hỏng dột nát lại thêm Phật tử ngày càng đông nơi lễ bái không đủ chỗ cho người quy ngưỡng.

Ngày 26/8/năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 19/9/2014), chùa Long Hoa trang nghiêm tổ chức lễ Đặt đá trùng tu, chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung. Đến nay ngôi chánh đã lợp ngói sắp xong, chuẩn bị hoàn thiện. Để tôn trí trong ngôi đại hùng Bảo điện những pho tượng trang nghiêm của ba đời chư Phật (tam thế Phật). Chùa Long Hoa sẽ đúc đồng ba pho tượng Quá khứ, hiện tại và vị lai Phật, mỗi pho tượng cao 2,5m tính từ chân đài sen lên tới đỉnh đầu; ngang vai 0,87m, ngang đùi 1,55m, đài sen đường kính 1,96m cao 0,7m, trọng lượng một pho tượng : 2.300kg đúc bằng đồng đỏ. Ba tấm hào quang bằng đồng thúc cao 2,5m lên màu nâu đen cổ kính.

Kính bạch Quý chư đức. Kính thưa liệt quý vị.

Việc tạo dựng tượng Phật là một phước báo và công đức thù thắng của người có tâm thành tín thanh tịnh tạo ra tượng Phật. Đức Phật đã dạy trong kinh “Đại thừa công đức tạo tượng Phật” như sau:

“Nầy Di Lặc! nếu có người nào dùng những sợi tơ thêu thùa tướng Phật, hoặc là nấu đúc bằng các thứ vàng bạc, đồng, sắc, chì, kẽm, hoặc điêu khắc bằng gỗ thơm chiên đàn, hoặc khắc bằng các thứ chơn châu, sò ốc, gấm vóc dệt thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ… Dùng những vật đó tùy phần sức mình tạo ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo người đó nay ta sẽ nói:

“… Di Lặc! Những người như vậy (tạo tượng Phật) ở trong sanh tử tuy còn trôi lăn nhưng trọn chẳng sanh vào gia đình nghèo cùng, cũng chẳng sanh nhà giòng dõi thấp hèn, cô đơn hẻo lánh ở ven cõi nước, lại cũng chẳng sanh vào nhà tà kiến ….

“…Người nầy thường sanh vào nhà thuộc giòng tộc Chuyển Luân Thánh vương luôn có thế lực lớn, hoặc sanh giòng Bà la môn tịnh hạnh, hoặc nhà giàu sang không tạo tội nặng. Sanh ở nơi nào cũng thường gặp Phật vâng thờ cúng dường, hoặc được làm vua thọ trì Chánh pháp …”

Trước Phật sự to lớn và hy hữu này, chúng con thành tâm bái thỉnh Quý chư Tôn Đức gia tâm chú nguyện, chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Thiện tín Phật tử, các nhà hảo tâm xa gần góp phần công đức gieo duyên hùn phước cúng dường để việc đúc ba pho tượng Tam thế Phật chùa Long Hoa được thành tựu tốt đẹp.

Nguyện cầu mười phương chư Phật, Thiên long bát bộ, chư vị Thiện thần gia hộ cho Phật sự này sớm thành tựu viên mãn.

Kính chúc Chư Tôn đức Tăng Ni, chư Thiện tín Phật tử, các nhà hảo tâm vô lượng an lạc, cát tường như ý.

NAM MÔ CHIÊN ĐÀN CÔNG ĐỨC PHẬT

PL.2564, Long Hoa ngày hạ Nguyên năm Canh Tý

Trụ trì

Bí sô THÍCH VIÊN CHƠN

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thích Viên Chơn

ĐT: 0982505560

Email: thvienchon@gmail.com

Tài khoản: Lê Hữu Thành

(Thích Viên Chơn)

4306205067577

Ngân hàng: Agribank, CN huyện Phù Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *