Thích Đồng Thành: Giáo Trình Phật Pháp Căn Bản

Giáo Trình Phật Pháp Căn Bản

Bộ Giáo trình “Phật Pháp căn bản” được các Tăng Ni sinh viên học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Huế, vốn là cựu Tăng Ni sinh khoá VII trường Trung Cấp Phật Học Bình Định biên tập lại. Bộ giáo trình lưu trữ những bài giảng của Thượng Toạ Thích Đồng Thành- Hiệu trưởng trường Trung Cấp Phật Học Bình Định giảng dạy trong hệ thống chương trình Trung cấp Phật học. Giáo trình tập hợp những chủ đề căn bản, từ cơ bản đến nâng cao cho người sơ cơ học Phật dễ dàng tiếp cận và thực hành. Là một tư liệu thiết yếu cho các Tăng ni sinh viên đang học tập và nghiên cứu chương trình Đại học Phật giáo, ứng dụng và trích dẫn vào các bài tiểu luận.

Đọc tại đây  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *