Bộ ảnh lưu dấu Tôn dung cố Hoà thượng Không Hoa – Huệ Chiếu trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định

Bình Định – Hoà thượng Không Hoa – Huệ Chiếu (1898 – 1965) là đệ tử của đức Quốc sư Chơn Luận – Phước Huệ và là vị được đức Quốc sư truyền Tâm ấn kế nghiệp Trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định.

Hằng năm vào ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch, môn hạ thuộc Tông môn Tổ đình Thập Tháp Di Đà tại Bình Định cung kính thiết lễ trai nghi kính cúng dường kỷ niệm ngày đức cố Hòa thượng Không Hoa – Huệ Chiếu viên tịch.

Nhân dịp lễ Tưởng niệm lần thứ 56 năm, ngày 11/10/2021 (nhằm ngày 09/10/Tân Sửu), Phật lịch 2565 Hòa thượng húy thượng Không hạ Hoa hiệu Huệ Chiếu viên tịch (1965), tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định.

Đạo hữu Truong Phuc Nguyen đã sưu tập bộ ảnh kỷ niệm tròn 60 năm phái đoàn Hội Phật Giáo Trung Phần trong chuyến Phật sự tại tỉnh Bình Định đã viếng thăm Tổ đình và chụp hình lưu niệm tại Tháp Tổ.

Hòa thượng Không Hoa – Huệ Chiếu từ khi kế thế Hòa thượng Bổn sư húy thượng Chơn Hạ Luận hiệu Phước Huệ viên tịch (1945). Trải qua thời gian nhiều biến động, với giới đức vẹn toàn, Hòa thượng Huệ Chiếu luôn giữ vững và phát triển nề nếp môn phong chốn Tổ, nơi phát xuất truyền thừa hơn 300 năm lịch sử. Là một lão Tăng nông luôn được sự kính ngưỡng trọng vọng của Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.

Nam mô Lâm Tế Chánh Tôn, tứ thập nhất thế, sắc tứ Thập Tháp Tổ đình đường thượng, húy thượng Không hạ Hoa hiệu Huệ Chiếu, Từ công Đại lão Hòa thượng chứng giám.

Các Tự viện trong nước tổ chức lễ kỵ Tổ Không Hoa – Huệ Chiếu:

Ngày 08/9 âm lịch tại chùa Bảo Lâm, huyện Xuân Lộc, tình Đồng Nai.

Ngày 08/9 âm lịch tại chùa Ngưỡng Quang, Tx. An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 09/9 âm lịch tại Tổ đình Thập Tháp, Tx. An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 10/9 âm lịch tại ba chùa: Đại Viên, Phước Sơn, Phổ Quang thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

(Nguồn ảnh: Hình lưu giữ kỷ niệm Hòa thượng Thích Tâm Hoàn trụ trì Tổ đình Long Khánh, Quy Nhơn do Đạo hữu Truong Phuc Nguyen sưu tập).

Hồ sen trước cổng Tam quan Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Ngôi đại hùng bảo điện Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Tôn dung Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu trụ trì đời thứ 13 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Hòa thượng Thích Giác Nhiên đệ nhị Tăng thống và Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định ngày 24.9.1961
Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định cùng chư Hòa thượng trong buổi lễ
Tôn dung Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Tôn dung Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Nhị vị Hòa thượng đồng danh hiệu Huệ Chiếu Thập Tháp và Thiên Đức tự
Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu (thứ 7 tính từ phải sang trái) cùng chư Hòa thượng
Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu (thứ 3 tính từ trái sang phải) cùng chư Hòa thượng
Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định đang đội mũ Hiệp chưởng
Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu cùng chư Hòa thượng
Hoà Thượng Không Hoa- Huệ Chiếu cùng chư Hoà Thượng
Đức Hòa thượng Thích Giác Nhiên đệ nhị Tăng thống cùng phái đoàn Phật giáo Trung Phần thân lâm đến Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 24.9.1961
Đức Hòa thượng Thích Giác Nhiên đệ nhị Tăng thống cùng phái đoàn Phật giáo Trung Phần tại Phương trượng đường Quốc sư Chơn Luận-Phước Huệ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 24.9.1961
Đức Hòa thượng Thích Giác Nhiên đệ nhị Tăng thống cùng phái đoàn Phật giáo Trung Phần tại bảo tháp đức Quốc sư Chơn Luận-Phước Huệ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 24.9.1961
Đức Hòa thượng Thích Giác Nhiên đệ nhị Tăng thống cùng phái đoàn Phật giáo Trung Phần chụp hình lưu niệm tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 24.9.1961
Đức Hòa thượng Thích Giác Nhiên đệ nhị Tăng thống cùng phái đoàn Phật giáo Trung Phần tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 24.9.1961

Phước Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *