Album lễ Tắm Phật PL. 2023

Thượng toạ Trú trì giảng giải về ý nghĩa lễ Tắm Phật đến quý Phật tử

Hoà chung trong không khí của mùa Phật đản PL. 2567- DL. 2023, tối ngày 14/4/Quý Mão chùa Long Hoa đã trang nghiêm cử hành nghi thức Tắm Phật dưới sự hướng dẫn của Thượng toạ Trú trì cùng sự hiện diện của chư Thiện nam Tín nữ xa gần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *