Hình ảnh chư Tôn Đức Phật giáo Huế do Hòa Thượng Thích Giác Nhiên dẫn đầu viếng thăm Phật Giáo Bình Định_Tổ Đình Long Khánh_Tổ Đình Thập Tháp.

HT dẫn đầu phái đoàn chụp hình trước Tam quan Tổ Đình Long Khánh.

 

Trong phái đoàn Phật Giáo Huế có chư Tôn Hòa Thượng Giác Nhiên, HT Mật Nguyện, HT Đôn Hậu, HT Thiện Minh. . .

Hòa Thượng Giác Nhiên chùa Thuyền Tôn Huế và Hòa Thượng Huệ Chiếu Tổ Đình Thập Tháp.

Hòa Thượng Tâm Hoàn thứ 2 từ trái sang cùng chư Tôn Đức Huế trước cổng tam quan Tổ Đình Thập Tháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *