Lịch Sử Chùa Phổ Minh

Lịch sử chùa Phổ Minh

Chùa Phổ Minh tọa lạc số 251 Lê Thanh Nghị, phường Đống Đa, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nguyên trước đây là chùa Tháp Đôi, tọa lạc tại số 12, đường Tháp Đôi, khu vực 3, phường Đống Đa, Tp Quy Nhơn. Chùa được xây dựng trên một phần lô đất của Miếu Nam Thuận, nằm trong lô đất số 78, tờ bản đồ số 1, diện tích phỏng ước là 20.000m2 thuộc khối tư sản thị xã Quy Nhơn, vào thời vua Tự Đức cấp cho Miếu Nam Thuận. Sau đó được Ban chức sắc Miếu Nam Thuận nhượng lại cho Ban Đại Diện Phật Giáo Thống Nhất ấp Tháp Đôi một phần đất với diện tích là 1.225m2 để xây dựng ngôi chùa làm nơi cho tín đồ Phật tử chiêm bái và tu học.

Chùa Tháp Đôi được xây dựng vào năm 1965 (Ất Tỵ), Ban Đại Diện Phật giáo ấp Tháp Đôi lúc bấy giờ là ông Đặng Duy Quang làm chánh đại diện, ông Đoàn Ở làm phó đại diện, ông Đào Giáo làm thư ký và ông Phạm Tư làm thủ quỹ đã cung thỉnh Cố hòa thượng THÍCH TÂM HOÀN, trú trì tổ đình Long Khánh – nguyên phó Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Bình Định chứng minh khai sơn. Lúc ấy chỉ xây chánh điện, đến năm 1968 (Mậu Thân) mới xây dựng Đông đường và Tây đường.

Năm 1971 (Tân Hợi) Ban Đại Diện Phật giáo ấp Tháp Đôi do Đoàn Ở làm chánh đại diện, ông Võ Lộc làm phó đại diện, ông Đào Giáo làm thư ký và ông Phạm Tư làm thủ quỹ. Sau khi ông Đoàn Ở qua đời, nhận thấy tín đồ Phật tử về chùa ngày một đông đảo nên Ban Hộ Tự quyết định thỉnh chư Tăng, Ni về để hướng dẫn tín đồ phật tử tu học.

Năm 1989 (Kỷ Tỵ), Ban Hộ Tự chùa Tháp Đôi đến chùa Tâm Ấn, Tp Quy Nhơn đảnh lễ Ni trưởng THÍCH NỮ TÂM HOA xin cung thỉnh Ni sư Thích Nữ Hạnh Giáo về trụ trì chùa Tháp Đôi.

Ngày 02/02/2009 (Kỷ Sửu) Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định có Công văn quyết định di dời chùa Tháp Đôi đợt 3 để hoàn chỉnh khu Di Tích Văn Hóa Tháp Đôi.

Nhận thấy chùa Tháp Đôi dời đến khu tái định cư, không còn nằm trong địa phận của Tháp Đôi nữa nên Ni sư trụ trì làm đơn kính trình lên Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định xin đổi lại hiệu là Chùa Phổ Minh.

Được sự chấp thuận của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định và Sở Xây Dựng tỉnh Bình định. Lễ đặt đá tái thiết chùa Phổ Minh tại khu tái định cư, đảo 1B, bắc sông Hà Thanh, đường Lê Thanh Nghị, phường Đống Đa, Tp Quy Nhơn được diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm Tân Mão (nhằm ngày 15/10/2011).

Gần 6 năm xây dựng, dưới sự chứng minh của Ban trị sự tỉnh GHPG Bình Định, sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, sự phát tâm hợp sức góp phần công đức của Tăng tục xa gần, sự thi công liên tục ròng rã của các nghệ nhân, kỹ sư, các anh em công nhân, chùa xưa giờ tỏ rạng hình dung, ngôi phạm vũ Phổ Minh đã hoàn thành trang nghiêm tú lệ, kết cấu xây dựng cấp 3 có 2 tầng bao gồm ngôi Chính điện, Tổ đường, Đông Tây đường, Trù đường, Quan Âm các, cổng Tam quan, tường rào bao quanh. Đại lễ Khánh tạ ngôi tam bảo chùa Phổ Minh được trang nghiêm tổ chức vào ngày 19 tháng 2 năm 2016 (Bính Thân) nhân ngày Thánh Đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm để thù đáp hồng ân Tam bảo, hồi hướng công đức liệt vị ân nhân, nguyện cầu Quốc thái dân an. Cầu siêu Cửu huyền thất tổ, lịch đại Tôn thân, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, bách tánh quá vãng chư hương linh và chẩn tế âm linh cô hồn.

Đây là một Phật sự phước duyên vô lượng, phát huy đạo pháp tiếp nối truyền thống của tổ tông, trang nghiêm đạo hạnh tô hồng văn hóa, xây dựng đạo đức cho con cháu mai hậu.

Kiến trúc mặt bên chùa Phổ Minh

 

Nhánh sông Hà Thanh

 

Cổng Tam Quan chùa Phổ Minh

 

Đài Quán Âm

 

Nhà Tổ

 

Đại Hùng Bửu Điện

 

Bí sô THÍCH VIÊN CHƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *