Khoá Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Ngày 19/02/Quý Mão

Thầy cùng quý Phật tử trì tụng 21 biến chú Đại Bi

 

Tối ngày 19/2/Quý Mão (nhằm ngày 10/3/2023) Bổn đạo, Bổn tự Long Hoa đã trang nghiêm khoá lễ vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong khuôn viên đài Quán Âm của chùa.

Thầy cùng quý Phật tử đã trì tụng 21 biến thần chú Đại Bi, tụng thời kinh Phổ Môn, xướng lễ 12 hạnh nguyện của đức Quán Âm, tụng bài kinh Bát nhã cùng niệm xâu chuỗi danh hiệu đức Bồ Tát Quán Thế Âm.

Khoá lễ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, 500 ngọn nến đã được thắp lên, biểu trưng cho hạnh nguyện, đại nguyện, đại từ bi nguyện phổ độ chúng sanh của Bồ Tát.

Nhân đây, Thầy gởi lời tri ân quý Phật tử hộ pháp, hộ niệm, đã thu xếp thời gian về chùa quét dọn, hương hoa, kết những đoá hoa đăng để buổi tối hôm nay, những ngọn nến thật lung linh, thật huyền ảo trong khuôn viên chùa. Ngồi trước tôn tượng Quán Âm, bên tay phải Thầy là ngôi chánh điện đã trang nghiêm cùng với sự nỗ lực của Thầy và quý Phật tử kể từ năm 2014. Nhìn về phía trước là nhà Tây Tường, bên  cạnh còn có Tổ đường và Đông đường còn đang dang dở…

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

12 Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

Nguyện thứ nhất: Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quán Âm Như Lai rộng phát hoằng thệ nguyện

Nguyện thứ hai: Quyết một lòng không sợ khó, Quán Âm Như Lai thường vào Biển Đông nguyện

Nguyện thứ ba: Ở ta bà, vào Địa phủ, Quán Âm Như Lai cứu với chúng sinh nguyện

Nguyện thứ tư: Diệt tà mà trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện

Nguyện thứ năm: Tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương liễu, Quán Âm Như Lai ban nước cam lồ nguyện

Nguyện thứ sáu: Đại Từ bi, Đại Hỷ xả, Quán Âm Như Lai oán thân bình đẳng nguyện

Nguyện thứ bảy: Suốt ngày đêm luôn quán sát, Quán Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện

Nguyện thứ tám: Phổ Đà Sơn thường lễ bái, Quán Âm Như Lai gông cùm đứt rã nguyện

Nguyện thứ chín: Tạo pháp thuyền vào biển khổ, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sinh nguyện

Nguyện thứ mười: Tiền Tràng phan, hậu Bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện

Nguyện thứ mười một: Vô Lượng Thọ cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện

Nguyện thứ mười hai: Thân trang nghiêm, tâm sáng suốt, Quán Âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện.

 

 

 Bí Sô Viên Chơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *