Cáo Bạch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA LONG HOA

Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

CÁO BẠCH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch : – Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa : – Chư thiện tín Phật tử, các nhà hảo tâm xa gần.

Chùa Long Hoa tọa lạc tại thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Nơi đây, vào những thập niên 60 của thế kỷ 20 trong lúc chiến tranh khốc liệt trước những trận càn mưa bom bão đạn. Muốn có một nơi thờ Phật, tụng kinh lễ sám, và cũng làm chỗ dựa tâm linh. Năm 1960, đồng bào Phật tử phát tâm tạo lập một ngôi chùa đặt hiệu là Khuôn hội Phật Giáo Mỹ Lợi tọa lạc trên đồi Gò Quạ thôn Dương Liễu, xã Mỹ Lợi (nay là thị trấn Bình dương). Đến năm 1990 Ban trị sự Phật Giáo tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định) do cố Hòa thượng Thích Kế Châu làm trưởng ban đã đặt hiệu chùa là Long Hoa Tự. Một ngôi chùa nhỏ chỉ với 2 đời giám tự công phu hương khói nhưng đã gắn liền với lịch sử thăng trầm oanh liệt của địa phương.

Năm 2002 tôi được Ban Hộ tự và Thiện tín Phật tử cung thỉnh về chăm lo Phật sự ngôi Tam bảo này. Năm 2008 Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định quyết định bổ nhiệm tôi trú trì chùa Long Hoa. Từ đó đến nay, bản tự chúng tôi tạm tu sửa những hạng mục cần thiết như: Tường rào cổng ngõ, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng chúng, nâng sang mặt bằng để có nơi sinh hoạt tu tập cho chúng điệu và Phật tử.

Trải mấy lớp phế hưng, qua bao mưa nắng dãi dầu cùng tuế nguyệt, Long Hoa tự đã rêu phong hư hỏng dột nát lại thêm Phật tử ngày càng đông nơi lễ bái không đủ chỗ cho người quy ngưỡng. Với tâm nguyện: Thiết lập đạo tràng tiếp tăng độ chúng thiệu long tam bảo, khai sơn tạo tự xiểng dương chánh pháp báo Phật ân đức. Bản tự chúng tôi phát đại nguyện trùng tu tái thiết chùa Long Hoa. Trước Phật sự to lớn này, chúng con thành tâm bái thỉnh chư Tôn Thiền Đức gia tâm chú nguyện, chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Thiện tín Phật tử, các nhà hảo tâm xa gần góp phần công đức cúng dường để việc trùng tu tái thiết chùa Long Hoa được viên thành.

Nguyện cầu mười phương chư Phật, Thiên long bát bộ, chư vị Thiện thần gia hộ cho Phật sự này sớm thành tựu viên mãn.

Kính chúc Chư Tôn đức Tăng Ni, chư Thiện tín Phật tử, các nhà hảo tâm vô lượng an lạc, cát tường như ý.

 

NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT

PL. 2558, Long Hoa, ngày 19 tháng 09 năm 2014

Trú trì

Tỳ kheo THÍCH VIÊN CHƠN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *