HOÀ THƯỢNG THỌ SƠN – TỪ NHƠN

HOÀ THƯỢNG THỌ SƠN – TỪ NHƠN

Phật Giáo Tuy Phước

Bậc thầy nghi lễ Bình Định của Quý Ngài Bình Định.

HOÀ THƯỢNG THỌ SƠN – TỪ NHƠN- Bậc thầy nghi lễ Phật giáo Bình Định

Từ thuở ngộ tâm Phật tánh

Đặng đạo nương cửa thiền môn

Lại được bén duyên chư Tổ

Bao năm tìm kiếm pháp độ

Đủ đầy thuận duyên yểm trợ

Khai mở trí tuệ rộng sâu

Thông qua lời kể

Danh tiếng đã lâu

Hết lòng góp nhặt tìm cầu

Cũng mong một ngày được tỏ

Như xứ Phù Cát, Tịnh Lâm, có Ngài Từ Mẫn uyên thâm

Thì chốn Tuy Phước, Thọ Sơn, đại sư Từ Nhơn học bác

Thọ Sơn ngày ấy,

Cảnh chiếm bồng doanh thiên bất lão,

Vu khai cẩm tú địa vô trần.

Uy nghi một dáng thiền Ông

Hạo hạo tôn dung lương đống

Kiêm thông giới luật, giỏi văn hay chữ

Lễ nhạc trác tuyệt kinh sư

Am tường khoa nghi diễn giải

Kinh bạt toàn tài

Khuê chương rạng vẻ,

Chốn am thiền cầm bút xuân thu

Nơi cửa Phật dốc lòng vì đạo

Bởi vậy:

Thập Tháp Sư Ông Huệ Chiếu,

Bạch Sa Tăng Cang Hoằng Thông,

Kết thân liễu mộ, tình như thủ túc.

Bản chất tăng nông, gió đức dịu hòa

Bóng thiền sáng chói, vững thế quang chiêm

Thiết nghĩ,

Văn Lục kinh do cố thánh chép truyền, mở nguồn tính đạo

Sách Chư tử của tiền hiền để lại, giải nghĩa tinh vi

Lễ nhạc, tán tụng oai nghi chư Tổ dày công biên soạn

Du Già pháp yếu siêu sinh Người đã cố công gìn giữ

Sáng tác từ xưa

Lưu truyền hậu thế

Phục tùng chẳng rảnh

Nghiên cứu dám lười

Làm sách dạy đời cổ thánh còn đương khiêm nhượng,

Theo khuôn ngày trước, hậu hiền cần phải gắng tâm.

Huống nay văn hiến gặp thời, mỗi việc mỗi điều, cần xét gốc nguồn cho rõ.

Sẵn có điển chương đầy đủ, một câu một chữ, phải tìm xuất xứ tại đâu.

Vì lẽ đó,

Người nhà nho mở mang Khổng Thánh.

Người rạng danh Cù Đàm Thích Ca

Trải đời truyền giáo triết gia

Đạo nghiệp muôn thủa phong vững

Thế nhưng,

Mây che bóng nguyệt,

Bụi lấp đài gương,

Hậu học như con chẳng tường

Sách sử Sư Ông trưởng lão

Lòng thêm áo não

Hổ thẹn khôn lời

Khi nghe rõ tánh hồng danh

Thì ôi thôi ánh tà khuất núi.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *