TIỂU SỬ HOÀ THƯỢNG THÍCH THỊ VIỆN( 1936 – 2012 )

TIỂU SỬ HOÀ THƯỢNG THÍCH THỊ VIỆN( 1936 – 2012 )

HOÀ THƯỢNG thượng THỊ hạ VIỆN, tự NGỘ TRÍ, hiệu TỊNH HẠNH, trụ trì Chùa PHỔ QUANG, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

  1. THÂN THẾ – THIẾU THỜI – XUẤT GIA.

     Hoà thượng thế danh ĐOÀN VIỆN, Pháp danh THỊ VIỆN. Sinh năm Kỷ Mão – 1936. Thân sinh của Thầy là cụ ông Đoàn Chi và từ mẫu cụ bà Huỳnh Thị Chanh – Pháp danh Thị Giả. Cả hai đều là Phật tử thuần thành của Tổ đình THIÊN BÌNH thôn Trung Lý – Nhơn Phong – An Nhơn – Bình Định. Gia đình Thầy bao đời thuần nông sinh sống tại thôn Đại Hữu – Cát Nhơn – Phù Cát – Bình Định.

     Song thân hạ sinh duy hai người con. Phước duyên Thầy là người Nam cả và một em gái dễ thương. Thuở thiếu thời thường theo cha mẹ về chùa THIÊN BÌNH lễ Phật, vui chơi, năm tháng thấm dần lời kinh tiếng kệ, bao phen mặn lạt tương dưa. Thế rồi tuổi thơ đã sớm bất hạnh, vội vàng côi cút mẹ cha, may còn có người cô già nương cậy.

     Từ đó :

Thôn Đại Hữu ươm mầm đại nguyện,

                     Xã Cát Nhơn nảy lá độ sanh.

                     Tuổi tròn mười tám xuân xanh,

                     Vứt bao tục luỵ, tu hành thanh cao.

     Vào ngày mồng 8 tháng hai năm Giáp Ngọ ( 1954 ) là ngày vía Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia, cũng chính là ngày Thầy phát túc ly gia.

                     Chốn Không môn THIÊN BÌNH pháp phái

                     Đất Già Lam Trung Lý tu thân.

     Thầy được bổn sư Đại lão Hoà thượng THÍCH NHƯ TỪ hiệu TÂM ĐẠT kệ phái Minh Hải Thiền Sư thế độ ban cho Pháp danh THỊ VIỆN tự NGỘ TRÍ từ đây.

II. HỌC ĐẠO – HÀNH ĐẠO – VIÊN TỊCH:

      Năm 1959 chùa Chi Hội Phật Giáo huyện An Nhơn ( nay là chùa Thiên An ) được thành lập. Thầy được Hoà thương bổn sư cử làm giám tự hướng dẫn Phật tử các khoá lễ tu học. ( Năm 1961 Ngài LIỄU KHÔNG về chính thức trụ trì ).

     Âu cũng là nhân duyên Phật pháp, tuỳ căn cơ, thuận quốc độ Thầy được sự hoan hỷ của Hoà thượng THIÊN BÌNH bổn sư, năm Giáp Thìn ( 1964 ) Thầy hướng về chùa Phổ Tịnh xã Nhơn Phúc – An Nhơn – Bình Định đảnh lễ cầu pháp Đức Hoà thượng KHÔNG CHÂU hiệu MẬT VIÊN đời thứ 41 Kệ Phái Tuyết Phong dòng Lâm Tế  Tổ đình THẬP THÁP, tiếp tục tu học nơi Già Lam PHỔ TỊNH.

     Thật vậy, nơi non sông cẩm tú, đất Tây Sơn ung đúc nên bao hào kiệt, chốn Tây Giang xuất chúng lắm Tăng tài. Chùa PHỔ QUANG được Đức Đại Lão Hoà thượng HUỆ CHIẾU Tổ đình THẬP THÁP khai sơn. Sau khi Hoà thượng TRÍ CẨN viên tịch, Hoà thượng MẬT VIÊN chùa PHỔ TỊNH trạch cử về phụng tự. Từ đó chùa PHỔ QUANG xã Tây Giang  – Đồng Phó ngôi Tam bảo ấm cúng thêm lên.

     Thần cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách,

     Triêu kinh tịch kệ, hoán hồi trần thế mộng mê nhân.

     Đến năm Mậu Thân ( 1968 ) Túc duyên, mãn hạnh – nhằm ngày 14 – 15 tháng 7 nhuần – Thầy được đăng Tam Đàn Cụ Túc Giới tại Giới Đàn do Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Bình Định tổ chức tại chùa LONG KHÁNH, Quy Nhơn. Do Hoà thượng THÍCH PHÚC HỘ ( Phú Yên ) đương vị Hoà thượng Đàn đầu. Hoà thượng bổn sư TÂM ĐẠT vi tác Yết Ma. Hoà thượng Y Chỉ Sư Ngài MẬT VIÊN là Đệ tứ Tôn chứng. Thầy được Y Chỉ Sư ban Pháp hiệu THÍCH TỊNH HẠNH.

     Sau khi đắc pháp thanh tịnh, nhằm ngày 06 – 06 Thần Lâm thường niên huý kỵ nhựt Hoà thượng TRÍ CẦN cũng chính là ngày Hoà thượng MẬT VIÊN cùng môn phái cử toạ chính thức trụ trì chùa PHỔ QUANG.

     Vốn dĩ thiền môn chốn dân quê thuần nông canh tác, dầm dãi tháng năm man mác gió trăng. Cảnh khó khăn, nhọc nhằn đoanh vây cuộc sống và trải qua mấy cuộc chiến chinh, bom đạn vô tình tàn phá, mái chùa xưa không vững đã ngã tan. Rồi Thầy trò, bổn đạo cố gắng ” Che mái tranh, giành mái ngói” tạm che mưa nắng để tu hành.

           Những đêm tịnh độ đèn chong heo hút,

          Mà lời kinh không chút thưa lơi.

Thầy tinh tấn khấn nguyện tỏ lòng:

         ” Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ,

           Con dốc lòng vì đạo hy sinh.”

           Kẻ lon gạo, người rổ khoai qua bữa,

           Rau trong chùa, trang giữa tháng quanh năm.

           Kẻ ba đồng, người tháng công cúng dưỡng,

            Xây tháp, Tổ đường, Pháp vũ trang nghiêm.

     Đến năm 1969 công việc xây cất đã hoàn thành tốt đẹp. Nhưng chưa an lòng Thầy thấy chánh điện chưa an. Sang Xuân 1970 Thầy vân du khắp xứ gần xa, vận động mọi nhà gieo duyên tác phước. Xây chánh điện, cổng Tam quan, bờ thành địa vức. Vui lòng về, Phật tử tu hơn.

     Dành thời gian những thập niên90 thế kỷ trước nơi tịch xứ Giác Hoàng và Tịnh nghiệp đạo tràng An Nhơn chi hội, Thầy cùng đại chúng Tam nguyệt an cư, cửu tuần kiết hạ.

     Quả là Thầy nghĩ:

“Tu hành tắc cần lao tạm thời, an lạc nhất kiếp,

Giải đãi tắc thâu an nhất thế, thọ khổ sanh đa. “

Rồi những năm 2009 – 2010 Ngài khắc kỷ, tu hành là khổ nhọc tạm thời mà an vui mãi mãi, giải đãi tuy ổn yên tròn kiếp, nhưng đau khổ triền miên nên Thầy dốc sức về LONG PHƯỚC Tinh Lam để cùng huynh đệ sách tấn.

           Thầy cũng như Chơ Tổ với sự nghiệp Truyền đăng tục diệm… giáo dưỡng đệ tử cũng nhiều. nhưng than ôi ! ” Bông xoài, trứng cá “, ” xuất gia vô số – thành đạo kỷ nhân” ?!. Nên hôm nay duy chỉ có Thầy ĐỒNG THÀNH là đệ tử hiếu từ đệ nhất. Mà kỳ vọng tương lai lại sáng ngời như hiệu chùa vậy ( PHỔ QUANG ).

     Thầy cũng đã tham gia Giáo hội huyện hai nhiệm kỳ Ban Đại Diện, Mặt trận xã nhà cũng tích cực một thành viên. Công tác từ thiện địa phương đóng góp, sống phương châm tốt đạo đẹp đời.

     Mấy năm gần đây như cây già cằn cỗi.  Cũng không sao tránh khỏi bốn tướng thịnh suy.

Thật vậy:

Dù linh đơn Biển Thước khó chống Sứ già,

Dẫu diệu dược Hoa Đà không xua Thần chết.

Nên Thầy cũng thuận theo các pháp hiệp ly.

     Lương thần đã điểm, đến lúc 18 giờ ngày 19 tháng chạp năm Tân Mão Thầy thâu thần thị tịch. Để lại vô cùng kinh tiếc.

     Từ đây :

Trăng khuya trắng rụng sân chùa,

Xót lòng Thiền thất gió lùa đèn xao.

    

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Phổ Quang đường thượng huý thượng THỊ hạ VIỆN, tự NGỘ TRÍ hiệu TỊNH HẠNH nghê đài cảm cách.

       

CUNG DUY                                                                                               

                                                                                           

PHỔ QUANG tang xứ

bất tiếu đồ TÚC TÔN

THÍCH ĐỒNG TÍN

Cung soạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *