Tiểu sử Hòa thượng Thích Nguyên Giác (1913-1981)

Tiểu sử cố Hoà thượng Thích Nguyên Giác

NGUYÊN LAI THẬP THÁP DI ĐÀ TỰ,

TRÙNG TU DIÊU QUANG THỌ LỘC THÔN.

Hòa Thượng thế danh Nguyễn Thượng húy thượng Không hạ Tôn tự Thiện Thông hiệu Nguyên Giác nối giòng Lâm tế đời thứ 41 pháp phái Nguyên Thiều-Thập Tháp.

Ngài sinh năm 1913 trong một gia đình Môn phong Nho Giáo thân phụ là cụ ông Nguyễn Phước Trì tự Tung pháp danh Không Đảnh một Hương chức trong làng, vị đồ Nho giỏi văn chương thi phú tín ngưỡng tôn sùng Phật Giáo quy y với Quốc Sư Phước Huệ Tổ Đình Thập Tháp, mẹ Ngài là cụ bà Trần Thị Kiện, kế mẫu là cụ bà Lê Thị Chiếu pháp danh Không Chiêu, Ngài là con thứ năm (cũng là con út của bà Đích mẫu) trong tất cả 10 anh chị em).

Ngài mồ côi mẹ, vốn sẵn có thiện duyên vun trồng từ đời trước sớm được gần gũi với Phật Pháp, nên đến tuổi đồng ấu thân phụ cho xuất gia tại chùa Thập Tháp, Bổn sư là Hòa Thượng Quốc Sư Thích Phước Huệ. Chùa Thập Tháp cũng là nơi thân phụ Ngài thường về tả kinh cho Tăng chúng học, hầu hết quý đệ tử xuất gia của Quốc sư Phước Huệ đều học qua Hán văn với thân phụ Ngài, có Hòa Thượng Thích Kế Châu ảnh hưởng cả văn chương thi phú.

Lúc còn hành chúng tại Tổ Đình Thập Tháp ngài thường theo hầu Quốc Sư Phước Huệ ra kinh đô Huế mỗi khi Quốc Sư đi giảng đạo hoằng pháp, có một thời gian Ngài học ở Phật Học Đường Tây Thiên cùng quý Hòa Thượng Thích Giác Tánh. . . Ngài sớm được Bổn Sư trạch cử trụ trì tại chùa Diêu Quang thôn Thọ Lộc(sau này là thôn Đông Bình) xã Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định khi chưa tới 30 tuổi, đây cũng là một ngôi chùa lâu đời có bề dày lịch sử được Tổ Sư Tế Trừng_đệ tử Ngài Thiệt Kiến – Liễu Triệt khai sơn (kỵ nhựt mùng 8 tháng giêng hàng năm). Từ lúc tiếp nhận trụ trì với ngôi chùa trải qua nhiều đời đã xuống cấp, Ngài 2 lần trùng tu xây dựng ngôi chùa ngày một khang trang phật tử quy ngưỡng về ngày một đông, thiền môn ngày càng hưng thịnh. Trong quá trình trùng tu thân phụ Ngài có cho nhiều câu đối khắc trong chánh điện và ở cổng chùa. Trong đó có 2 câu như là:

NGUYÊN LAI THẬP THÁP DI ĐÀ TỰ,

TRÙNG TU DIÊU QUANG THỌ LỘC THÔN.

Hay:

DIÊU QUANG CHIẾU TRIỆT VÔ TRẦN ĐỊA,

THỌ LỘC TRƯNG ĐẦU BẤT LÃO THIÊN.

Hiện nay quang cảnh chùa đời Ngài xây dựng đã thay đổi, chỉ còn lại cổng chùa là di tích cũ.

Năm 1935 Ngài bàn với thân phụ cho dị bào đệ là Hòa Thượng Thích Tâm Hoàn xuất gia tại Tổ Đình Long Khánh Quy Nhơn theo sự tấn dẫn của Hòa Thượng Thích Giác Tánh vốn là thân hữu Ngài.

Năm 1965 Hòa Thượng Không Hoa – Huệ Chiếu viên tịch Ngài là người chủ trì sắp xếp lo liệu tang lễ và việc Tổ Đình trong 49 ngày, Ngài họp môn phái suy cử Hòa Thượng Thích Kế Châu lên kế vị trụ trì Tổ Đình Thập Tháp. Từ đó Ngài đảm nhiệm vai trò Trưởng môn phái Tổ Đình Thập Tháp cho đến ngày viên tịch.

Trong những năm tháng trong phong trào chấn hưng Phật giáo Ngài cũng tham gia với tư cách ở huyện, xã địa phương kiêm nhiệm nhiều trách vụ. Ngài chuyên nghiên cứu và rất giỏi về nghi lễ nên thường lui tới đàm đạo kết giao với chư Hòa Thượng Thích Từ Nhơn chùa Thọ Sơn, Hòa Thượng Thích Bảo An chùa Phổ Bảo, Hòa Thượng Thích Bình Khánh chùa Gia Khánh Tuy Phước. . .chư sơn bản tỉnh và huynh đệ môn phái rất quý mến Ngài.

Sống một cuộc đời giản dị trong cảnh thiền môn tương rau đạm bạc thuần về nông nghiệp nhưng Ngài cố gắng lo cho đệ tử học hành thành tài đã ra đi dạy và làm việc trong Giáo Hội. Nhưng sau năm 1975 tất cả đã hoàn tục, còn số vị về trụ xứ trụ trì nay đều viên tịch, hiện còn Thượng Tọa Thích Viên Giải trụ trì chùa Bửu Quang xã Nhơn Phúc(địa danh quen thuộc gọi là An Thái).

Huyễn thân sanh tử cuộc sống vô thường nghiệp duyên đã dứt sau một thời gian lâm bệnh Ngài thâu thần thị tịch vào ngày 26 tháng 07 năm Tân Dậu – 1981 hưởng thọ 69 tuổi đời 49 tuổi đạo.

NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP NHỨT THẾ SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH MÔN HẠ DIÊU QUANG ĐƯỜNG THƯỢNG HÚY THƯỢNG KHÔNG HẠ TÔN TỰ THIỆN THÔNG HIỆU NGUYÊN GIÁC NGUYỄN CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH.

Môn đồ pháp quyến cung soạn.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *