Tiểu sử Thượng Toạ Thích Viên Hải

Chân dung Thượng Toạ Thích Viên Hải

Thượng toạ sanh năm Canh Tý, trong gia đình họ Lê thuần nông tín tâm Phật giáo ở thôn Tường Sơn xã Cát Tường huyện Phù Cát, Bình Định. Thuở nhỏ, thường theo cha mẹ về chùa Tường Quang tụng kinh lễ Phật vào những ngày sóc vọng. Năm 13 tuổi (1972) được sự chấp thuận của song thân cho xuất gia với Hoà thượng huý Không Tín hiệu kế Châu trụ trì Tổ đình Thập Tháp, thôn Vạn Thuận xã Nhơn Thành nay là phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình định, được Bổn sư ban Pháp danh Như Phương dòng pháp Lâm tế Nguyên Thiều – Siêu Bạch đời thứ 42.

Năm 1975 thọ Sa di tại đại giới đàn chùa Hưng Long (ngày 28-30/11 năm Bính Thìn 1975), do Hoà thượng Thích Từ Nhơn chùa Thọ Sơn làm Đàn đầu. Hoà thượng Giác Tánh làm Yết ma, Hoà thượng Kế Châu, Hoà thượng Tâm Hoàn làm Giáo thọ.

Năm 1980, Thượng toạ được thọ giới cụ túc tại Đại giới đàn Thiện Hoà tổ chức ở chùa Ấn Quang Tp. HCM, do Hòa thượng Thích Hành Trụ làm Đàn đầu, Hòa thượng Huệ Thông làm Yết ma, Hòa thượng Từ Nhơn, Hoà Thượng Thanh Kiểm làm Giáo thọ. Sau khi đắc pháp được Bổn sư ban pháp tự Viên Hải hiệu Hải Thiên.

Thời gian từ sau năm 1975 đến 1990 các trường Phật học chưa được khai mở nhiều nên việc học của Tăng Ni chủ yếu là học ở các lớp Gia giáo và các trường hạ. Trong những năm này, các mùa an cư kiết hạ tại Tổ đình Thập Tháp được Hoà thượng Kế Châu cung thỉnh chư Tôn túc như; Hoà thượng Tịnh Diệu, Hoà thượng Mật Viên, Hoà thượng Giải An, Hoà thượng Mật Hạnh… về giảng dạy các môn Kinh, Luật, Luận… Hoà thượng Kế Châu cũng đã giảng Kinh A Di Đà Sớ sao nhiều năm nên Thượng toạ Viên Hải có nhiều tâm đắc với pháp môn Tịnh độ.

Năm 1990, Thượng toạ được Bổn sư giao nhiệm vụ thủ chúng tại Tổ Đình Thập Tháp. Cũng trong năm này, cố Phật tử Ngô Thị Nị PD Ngọc Cơ hiến cúng cho Hoà thượng Kế Châu khu vườn nhà tại thôn Đại Bình xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn nay là thị xã An Nhơn và thỉnh Hoà thượng Kế Châu khai sơn tạo tự, Ngài hoan hỷ đặt bảo hiệu là Bảo Hoa Tự. Thượng toạ được bổn sư giao trách nhiệm đi về hướng Phật tử, thiết lập đạo tràng tại chùa Bảo Hoa giai đoạn đầu mới thành lập.

Tháng 4 năm 1999 Hoà thượng Không Tịnh – Pháp Thường trụ trì chùa Bảo Lâm, Phú Phong, huyện Tây Sơn viên tịch, Thượng toạ được chư sơn Tổ đình Thập Tháp trạch cử trụ trì tiếp quản chăm lo Phật sự chùa Bảo Lâm huyện Tây Sơn.

Năm 2001 chùa Bảo Hoa mở rộng diện tích, khởi công xây Chánh điện, tổ đường, đông đường, tây lang và tường rào cổng Tam quan. Thượng toạ giao trách nhiệm trụ trì chùa Bảo Lâm cho Pháp đệ là ĐĐ Thích Viên kiến để trở về chùa Bảo Hoa chăm lo kiến thiết xây dựng. Đến nay rất khang trang với khuôn viên diện tích rộng hơn 5 nghìn mét vuông.

Thầy Như Đạt – Hải An trụ trì chùa Tường Quang xã Cát Tường viên tịch, chùa Tường Quang không người kế thừa trông coi và xuống cấp trầm trọng. Là ngôi chùa ở quê nhà cũng là nơi Thượng toạ được gieo mầm “Phát túc siêu phương” từ thuở nhỏ. Năm 2012 Thượng toạ cùng với Thượng toạ Viên Minh đứng ra vận động, trùng tu tái thiết chùa Tường Quang trang nghiêm như hôm nay.

Cuộc đời và đạo nghiệp của Thượng toạ giản dị dung hoà nhưng lúc nào cũng tinh chuyên, nhất là tinh thần xiểng dương pháp môn Tịnh độ. Các đạo tràng bát quan trai tại Tổ đình Thập Tháp, chùa Bảo Lâm, chùa Bảo Hoa, chùa Tường Quang…, hay các đạo tràng mà Thượng toạ có dịp ứng phú đều khuyến khích, sách tấn hàng Phật tử phát khởi tín tâm, tinh chuyên nhất tâm niệm Phật. Thượng toạ hay đi về Tổ đình để nhắc nhở, khuyên dạy chúng điệu và luôn là vị thủ chúng duy na trong tất cả các mùa an cư kiết hạ tại Tổ đình. Trong sự nghiệp tiếp tăng độ chúng, Thượng toạ không có sự phân biệt và sở hữu. Ai có duyên với Thượng toạ xin xuất gia thì Thượng toạ đều giới thiệu về làm đệ tử ở Tổ đình. Mùa an cư năm Canh Tý (2020) tại Tổ đình Thập Tháp, tuy thân mang trọng bệnh nhưng Thượng toạ vẫn hoan hỷ tinh tấn về an cư. Trong buổi họp chúng, Thượng toạ nhắc nhở các huynh đệ luôn tôn kính nhau, đặt biệt là cách xưng hô thường ngày, các hành vi đi đứng nằm ngồi cũng phải tiết chế, đừng để tâm phóng túng chạy theo pháp thế gian làm mờ dần ý nguyện xuất gia ban đầu, làm mất tư chất Tăng thân…, Thượng toạ hoan hỷ nói; còn nhiều việc khác nữa chắc phải nhường lại cho thế hệ tiếp theo thực hiện. Có lẽ đây là lời di huấn cuối cùng của Thượng tọa với chư tăng tại Tổ đình Thập Tháp. Ba kỳ bố tát trôi qua, sáng sớm ngày mùng 10 tháng 6, nhận thấy bốn tướng suy hao như cây già cằn cội, hoá duyên sắp mãn, Thượng toạ cho gọi ĐĐ Viên Kiến đến dặn mấy việc; thay cho Thượng toạ bộ đồ sạch, giữ yên lặng trong chùa, dừng việc tiếp thức ăn cho Thượng toạ, hạn chế việc vô phòng thăm hỏi để Thượng toạ chuyên tâm nghĩ tưởng niệm Phật.

Lương thần lúc 7 giờ 35 phút, ngày 11 tháng 6 năm Canh Tý (31/7/2020), Thượng toạ an nhiên viên tịch theo tiếng niệm Phật A Di Đà của huynh đệ tại chùa Bảo Hoa, thôn Đại Bình, phường Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trụ thế: 61 năm, Hạ lạp: 40 năm.

Nam mô Lâm tế chánh tôn tứ thập nhị thế, Nguyên Thiều pháp phái, Thập Tháp Tổ đình, Bảo Hoa đường thượng huý thượng Như hạ Phương, tự Viên Hải, hiệu Hải Thiên Thượng toạ giác linh nghê đài cảm cách.

 

Pháp đệ: Bí sô Viên Chơn khể thủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *