Quỹ Học Bổng Đào Tạo Tăng Tài “Ngộ Chân Tử” Cúng Dường Trường TCPH Bình Định

Quỹ Học Bổng Đào Tạo Tăng Tài “Ngộ Chân Tử” Cúng Dường Trường TCPH Bình Định

Chiều ngày 7 tháng 10 năm 2020, thầy Thích Tâm Mẫn với vai trò đại diện và tiếp chuyển đã kính trao lên Ban giám hiệu Phật học viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Đình một phần tịnh tài trong QUỸ HỌC BỔNG ĐÀO TẠO TĂNG TÀI “NGỘ CHÂN TỬ” để góp phần nhỏ bé cho các bậc nguyên khí, hiền tài của đạo Phật một chút nhân duyên để chánh Pháp được truyền lưu.

Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử mang tôn hiệu của Tổ sư khai sơn chùa Hoằng Pháp do Hòa thượng Thích Chân Tính, Viện chủ chùa Hoằng Pháp sáng lập với mục đích cúng dường học bổng, khuyến khích Tăng Ni đang theo học tại các cơ sở giáo dục Phật giáo. Nhờ đó, Tăng Ni sinh các trường Phật học không ngừng học tập kiến thức, tu dưỡng rèn luyện đạo hạnh để sau này góp phần hoằng pháp lợi sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *