Lễ Di Quan Và Hoả Táng Cố Hoà Thượng Thích Thiện Hữu

Chân dung Hoà Thượng Thích Thiện Hữu

Sáng ngày 19 tháng 5 năm Mậu Tuất, tại Tổ Đình Thập Tháp, chư Tăng môn phái, và môn đồ Pháp quyến trang nghiêm cử hành nghi thức Di kim quan và lễ hỏa táng tại đài hỏa táng Tp. Nha trang. Cố HT Thích Thiện Hữu xuất thân tại xã Nhơn Khánh, An Nhơn. Thuở thiếu thời được song thân cho xuất gia tu học với Hoà Thượng huý Không Hoa hiệu Huệ Chiếu với Pháp danh Như Lễ dòng pháp phái Nguyên Thiều đời thứ 42. Sau khi Bổn sư viên tịch, Hoà Thượng cầu pháp với Hoà Thượng huý Không Tín hiệu Kế Châu được ban pháp hiệu Thiện Hữu, pháp tự Viên Nhơn. Sau khi tốt nghiệp TĐCK cấp 1 tại Phật học viện Phước Huệ Tổ đình Thập Tháp 1970-1973, những năm sau 1981 Hoà Thượng Hoằng pháp độ sanh tại chùa Phước Điền Tp. Nha Trang rồi sang Mỹ quốc.

Vài năm gần đây như cây già cằn cội, không sao trách khỏi bốn tướng thịnh suy, thân mang nhiều bệnh, Hoà Thượng đã từ chối chữa trị tại Hoa Kỳ mà quyết định về lại quê hương vui câu niệm Phật với hương đồng cỏ nội, với lũy tre xanh với làn gió mát.

Lương thần đã điểm lúc lúc 16 giờ ngày 17 tháng 5 năm Mậu Tuất (30/6/2018) Hoà Thượng thâu thần viên tịch để lại vô cùng kính tiết. Sau 2 ngày tang lễ diễn ra thật trọng thể sâu sắc, thể hiện đầy đủ nghĩa đạo tình đời tại tổ đình Thập Tháp. Trưa hôm nay, 19 tháng 5/Mậu Tuất, trong khói hương trầm nghi ngút tại Lễ đường đài hỏa táng Tp. Nha trang Chư tôn Đức Tăng Ni linh sơn pháp lữ, chư thiện tín Phật tử chùa Phước Điền đã đến Lễ đài dâng hương cầu nguyện, phúng điếu và tham dự lễ hỏa táng. ĐĐ Thích Viên Chơn thay mặt ban lễ tang và môn đồ pháp quyến dâng lời tri ân và cảm tạ. Chân dung và Long vị Hoà Thượng được tôn trí tại Tổ đường tổ đình  Thập Tháp.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế Thập Tháp Tổ đình Nguyên Thiều pháp phái huý thượng Như hạ Lễ, tự Viên Nhơn  hiệu Thiện Hữu hoà thượng nghê đài cảm cách.

Pháp đệ Thích Viên Chơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *