Chư Tăng Tổ Đình Thập Tháp Viếng Tang Lễ Hoà Thượng Thích Đức Lưu

Chân dung Hoà Thượng Thích Đức Lưu

Hay tin Hoà Thượng Thích Đức Lưu thu thần viên tịch vào lúc 18g00 ngày 21/8/2018 (Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Mậu Tuất). Hôm nay ngày 23/8/2018 (13/7/Mậu Tuất), chư Tăng huynh đệ pháp pháp Tổ đình Thập Tháp đã đến chùa Pháp Vân, xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện giác linh Hoà Thượng cao đăng thượng phẩm.

Chân thành phân ưu Phật Giáo tỉnh Khánh Hoà, Phật Giáo huyện Cam Lâm và môn đồ pháp quyến.

Hỡi ôi!

Gió thổi phất phơ,

Mây sầu phiếu diễu!

Pháp Vân tự chúng Tăng rỉ lệ,

 Cam Lâm Ban Trị sự vắng vẻ đìu hiu!

Cố Hoà Thượng Thích Đức Lưu sinh năm Đinh Dậu tại Thôn Phú Thành, xã Nhơn Thành nay là phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định. Năm 12 tuổi xuất gia tu học với cố Trưởng lão Hoà Thượng huý Không Ấn hiệu Mật Hạnh tại chùa Tân An, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, pháp danh NHƯ HÀ, pháp tự Đức Lưu dòng pháp Lâm Tế Nguyên Thiều đời thứ 42.

Năm Quý Sửu 1973 thọ Sa di giới tại Đại giới Đàn Hải Đức – Nha Trang do Hoà Thượng Phúc Hộ làm Đường Đầu. Năm Ất Mão 1975 thọ Cụ túc giới tại Phương trượng truyền giới ở chùa Hưng Long do Hoà Thượng Thọ Sơn làm đường đầu. Được bổn sư ban hiệu Tuệ Hải. Năm 1992 Hoà Thượng hoằng pháp tại chùa Bửu Lâm huyện Tây Sơn, ở đây Hoà Thượng kiến thiết tu sửa phông ốc và xây dựng cổng Tam quan. Nhân duyên Phật pháp, năm 1995 Hoà Thượng đến hằng pháp chăm lo phật sự tại chùa Pháp Vân, thôn Cửu Lợi, xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Hoà Thượng được bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Vân.

Với tinh thần: đoàn kết, hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, Hoà Thượng tham gia giáo hội cùng với chư tôn Đức chăm lo phật sự tại địa phương hiện tại với các chức vụ:

– Uỷ viên Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà.

– Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Cam Lâm

– Ủy viên Ban Tăng sự GHPGVN tinh Khánh Hoà.

– Trụ trì chùa Pháp Vân

Hoà Thượng được Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN tấn phong lên hàng giáo Phẩm Thượng tọa tại Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI ngày 14/12/2007. Tại Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII ngày 19-22/11/2017. Hoà Thượng được Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN tấn phong lên hàng giáo Phẩm Hoà thượng.

Hôm nay, trong không khí thiêng liêng và tràn đầy xúc động, cố Hoà Thượng đã xả báo thân để chứng nhập pháp thân thường tịnh. Công đức và đạo hạnh của Hoà Thượng vẫn còn âm vang đọng vọng trong lòng huynh đệ và mọi người. Tuy hình hài không còn hiện hữu trên thế gian, nhưng âm dung của Hoà Thượng vẫn còn đó. Trong không gian đích thực, thuộc dòng sinh diệt đi qua dòng bất diệt. Trong khói hương trầm nghi ngút trước giác linh đài: Chư tăng huynh đệ Tổ đình Thập Tháp xúc động nhớ lại lần gặp nhau gần đây nhất là ngày 19/5/2017 (âl) trong lễ hỏa táng Hoà Thượng Thích Thiện Hữu tại đài hỏa táng Tp. Nha trang cách nay 44 ngày. Khi ghé chùa Tây Thiên Tp. Nha Trang thăm Hoà Thượng Viên Tánh. Hoà Thượng nói với Thầy Nhựt Lâm rằng: Hoà Thượng Viên Tánh có đệ tử Nhựt Lâm hết lòng hiếu đạo chăm lo chu đáo. Bản thân Hoà Thượng tài hèn phước mỏng nên lúc tuổi già không muốn làm phiền đến tử đệ. Hoà Thượng ước nguyện khi tuổi già bệnh một ngày tịch một ngày. Cứ ngỡ rằng đó là câu nói trong hoàn cảnh, nào ngờ đâu lại là lời tiên tri cho sự an nhiên viên tịch hôm nay, để lại vô cùng kinh tiếc.

Hỡi ôi!

Sóng Bãi Dài ngân vang lời bi thảm,

Trời Cam Lâm hoa cỏ ngậm buồn thương.

Từ nay:

Trăng khuya trắng rụng sân chùa,

Xót lòng Thiền thất gió lùa đèn xao.

Con thuyền Giáo hội Cam Lâm mất đi người lèo lái,

Pháp Vân tự mất chỗ dựa nương.

Tăng Ni vắng bóng thừa đương,

Tín đồ Phật tử mất tình thương phụ từ.

Thôi thì Hoà Thượng cứ an nhiên tự tại ra đi, Theo định luật vô thường sanh diệt. Bỏ huyễn thân về với Pháp thân, Ly sanh diệt quy về Tịch diệt. Có lẽ giờ nầy Ngài tiêu diêu nơi bờ Giác, Hay miền Cực lạc xa xăm. Ở đó có Bồ Tát Bất Thoái, Có bạn đạo ghé thăm. Không bận tâm bỉ thử, không phiền lụy đa đoan. Xin Hoà Thượng nhớ lời tâm nguyện. Trở lại Ta bà, độ tận chúng sanh. Gia hộ Phật pháp trường tồn, Tăng Ni lục hòa cộng trụ, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Giờ đây, chư Tăng huynh đệ Tổ đình Thập Tháp. Xin chắp tay bái biệt Hoà Thượng và nhất tâm cầu nguyện.

Nam mô Lâm tế chánh tôn tứ thập nhị thế, Nguyên Thiều pháp phái, Thập Tháp Tổ đình, Pháp Vân đường thượng huý Như Hà, tự Đức Lưu, hiệu Tuệ Hải hoà thượng giác linh nghê đài cảm cách.

 

Pháp đệ Thích Viên Chơn khể thủ.

1 thoughts on “Chư Tăng Tổ Đình Thập Tháp Viếng Tang Lễ Hoà Thượng Thích Đức Lưu

  1. gate.io says:

    I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *