Thích Giác Nguyên (Toại Khanh): Kính tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chân dung Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Sao rụng rồi sao… một vì sao vừa rụng
Đời đang đêm… cần lắm những vì sao
Thuyền bỏ bến đi… biết sẽ ghé bờ nào
Trời Đông, trời Tây giờ không thuyền… bến vắng !
Chưa được gặp Ngưaời vẫn nghe lòng mặn đắng
Thị phi sá gì, lòng vẫn trĩu niềm thương
Biển lớn, non cao rồi cũng vô thường
Thân tứ đại, dẫu của ai, cũng chỉ là bọt sóng
Ngót trăm năm giữa phố đời xô động
Chí cả hành tàng như thớt tượng tùng lâm
Lộc Uyển, Làng Mai, Phương Bối, Làng Hồng…
Người Nhất Hạnh khởi xây trường Vạn Hạnh
Bỏ nắng ấm quê hương tìm về phương trời lạnh
Hồn đông phương trực nhập đất Tây phương
Gió bụi chông gai,
Một dạ can trường
Gùi kinh Phật đơn thân vào đất Chúa
Nhớ linh xưa, giữa lúc quê cha một trời binh lửa
Một bóng ven trời… cho đạo, cho quê
Trời Tây long đong một nắm hạt Bồ Đề
Cặm cụi đội sương gieo trồng trên đất khách
Tiếng ta, tiếng người… giảng kinh, viết sách
Dạy người yêu quê, thương Phật với ca dao
Thoáng đã một đời… cuộc mộng ngắn vậy sao
Chốn tổ hồi hương nghe gió về trên tán lá
Một góc chùa quê dấu mình chôn chí cả
Một vốc xương tàn gửi lại đất quê hương
Hữu vi hữu hạn… vô thường
Đành thôi một nén tâm hương kính Người
Một vì sao đã rụng rơi
Cho xao xuyến mấy phương trời Tây Đông
Thụy Sĩ 21.1.2022
TOẠI KHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *