Tiểu Sử Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Viên Quán

Chân dung Hoà Thượng Thích Viên Quán

 

    Hoà Thượng Thích Viên Quán:

− Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

− Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai.

− Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

− Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.

− Phương trượng chùa Thừa Ân, thành phố Pleiku.

  1. THÂN THẾ:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Quán thế danh Nhữ Đình Thân sinh ngày 2 tháng 12 năm Giáp Thân (giấy ghi 1937) tại thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trong một gia đình nhiều đời có truyền thống Phật giáo. Thân phụ là Cụ ông Nhữ Đinh pháp danh Như Ý, Thân mẫu là Cụ bà Nguyễn thị Nha. Ngài là người con thứ ba trong gia đình có 11 người con. Ngài có một người em trai xuất gia và thành tựu đạo nghiệp rất đáng kể đó là cố Thượng tọa Thích Viên Diệu, phương trượng chùa Bảo Châu xã Mỹ Thọ huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định.

  1. XUẤT GIA TU HỌC:

Từ nhỏ, Ngài đã sớm có duyên lành với đạo Phật, Ngài thường xuyên theo cha mẹ đến chùa lạy Phật làm công quả. Lúc bấy giờ cố Hoà thượng Thích Kế Châu đang trụ trì chùa Bảo Sơn xã Mỹ Thành. Năm 1956 cố hoà thượng Thích Kế Châu khai sơn sáng lập chùa Bảo Châu xã Mỹ Thọ, năm 1957 ngài tròn 14 tuổi được song thân đồng ý cho xuất gia với Hòa Thượng Không Tín hiệu Kế Châu, cùng xuất gia với ngài còn có ngươi anh thúc bá là Hoà thượng Thích Viên Định trú trì Tổ đình Thập Tháp. Được Bổn sư thế độ tại chùa Bảo Châu và ban cho Pháp danh Như Cẩn pháp tự Viên Quán đời thứ 42 thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều Siêu Bạch. Sau đó ngài được Bổn sư đưa về tổ đình Thập Tháp tu học.

Với bẩm chất thông minh chăm học, Ngài được Bổn sư tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ngài ăn học.

Ngày 9/12/1965 ngài đậu Tú tài phần thứ nhất. Ngày 5/9/1968 ngài đậu Tú tài phần thứ 2 tại Nha tổng giám đốc Trung tiểu học và Bồi dưỡng giáo dục Nha Trang.

Cũng trong năm này ngài được Bổn sư cho phép thọ cụ túc giới Đại Giới đàn tại Tổ đình Long Khánh, Quy Nhơn ngày 6-7/9/1968 (nhằm ngày 14-15/7/Mậu Thân), do Hòa thượng Tâm Tịnh – Huệ Chiếu, Hòa thượng Tâm Hoà – Huệ Long làm Hóa chủ, Hòa thượng Phúc Hộ làm Đàn đầu, Hòa thượng Tâm Đạt làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Giác Tánh và Hòa thượng Mật Nguyện làm Giáo thọ A-xà-lê, Hòa thượng Kế Châu làm Chánh chủ đàn.

Sau khi đắc giới ngài được Bổn sư ban pháp hiệu Hải Giác.

Ngày 18/9/1972 ngài đã trúng cách được cấp bằng Cử nhân giáo khoa Triết học Đông Phương, trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Ngài về tham gia ban giảng huấn dạy Phật học viện Phước Huệ tại Tổ đình Thập Tháp và dạy trường Trung học bán công An Nhơn.

  1. HÀNH ĐẠO:

Năm 1975 Thầy Thích Viên Ngộ tục danh Phạm Dũng trụ trì chùa Thừa Ân thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai viên tịch. Ngày 15/5/1975 ngài được Hoà thượng Bổn sư trú trì Tổ đình Thập Tháp đề cử trú trì Chùa Thừa Ân.

Những ngày đầu khi đất nước độc lập, toàn dân tích cực khắc phục kinh tế sau chiến tranh. Chùa thừa Ân một thiền môn vốn dĩ dân quê khai hoang dỡ rẫy, cảnh khó khăn nhọc nhằn luôn đoanh vây cuộc sống. Thầy trò, bổn đạo cố gắng mì sắn thay cơm. Những đêm tịnh độ đèn dầu chong heo hút mà lời kinh tiếng kệ không chút thưa lơi. Để đèn chánh pháp nối tiếp sáng mãi, ngài thiêt lập đạo tràng tiếp tăng độ chúng, tu bổ già lam, sửa sang thiền thất.

Năm 2004 Ngài phát tâm đại trùng tu tái thiết ngôi Đại hùng bửu điện Thừa Ân tự. Năm 2008 xây dựng Đài Quan Âm. 2010 làm cổng Tam quan, 2011 xây dựng nhà Phương trượng, năm 2015 xây nhà tăng.

* Phật sự Giáo hội và công tác Xã Hội.

Năm 1975 -1982 ngài làm phó Ban đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia Lai – Kon Tum.

Nam 1976 tổng tuyển cử ngài được bầu làm ủy viên Uỷ ban MTTQVN phường Yên Đổ.

Năm 1979 – 1981 Đại Biểu Hội đồng Nhân Dân thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai – Kon Tum.

Năm 1988 – 1992 Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh Gia Lai – Kon Tum.

Năm 2004 – 2009 Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia lai – Kon Tum lần thứ I Năm 1983 – 1989 Phó ban trị sự kiêm Uỷ viên Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai – Kon Tum.

Năm 1991 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Gia Lai – Kon Tum để tái lập tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Đến năm 1998 Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia mới tổ chức lần thứ I (NK I: 1998 – 2002) ngài làm ủy viên Ban trị sư.

Nhiệm kỳ II (2002 – 2007) Phó ban trị sự kiêm Trưởng ban giáo dục Tăng ni tỉnh hội PG Gia lai.

Tại đại hội Đại biểu PG toàn quốc lần thứ V (NK V: 2002 – 2007), ngày 4-5/12/2002. Ngài được HĐCM GHPGVN tấn phong lên hàng giáo Phẩm Thượng tọa.

Nhiệm kỳ III (2007 – 2012) Phó trưởng ban thường trực kiêm trưởng Ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai.

Nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) ngài được cung thình ngôi vị chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai.

Tại đại hội Đại biểu PG toàn quốc lần thứ VII (NK VII: 2012 – 2017), ngày 21-24/11/2012. Ngài được HĐCM GHPGVN tấn phong lên hàng giáo Phẩm Hoà thượng.

Tại đại hội Đại biểu PG toàn quốc lần thứ VIII (NK VIII : 2017 – 2022). Ngày 19-22/11/2017 Ngài được suy tôn thành viên HĐCM GHPGVN.

* Chức sự trong các Đại giới đàn, tác phẩm:

Năm 2009 Ngài làm Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn Giác Tánh do BTS GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 25 đến 27/5/2010 tại Tổ đình Long Khánh Tp. Quy Nhơn

Năm 2010 Ban Trị sự GHPGVN tinh Gia lai tổ chức Đại giới đàn Cam lộ từ ngày 24 đến 28/10/2010 tại Chùa Minh Thành Tp.Pleiku. Ngài làm Chánh chủ đàn và Giáo thọ A-xà-lê.

Năm 2015 Ngài làm Chứng Minh Khai Đường Hòa Thượng Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ do Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 28/10 – 02/11/2015 tại Chùa Minh Thành Tp.Pleiku.

Với bản tánh khiêm cung, trên tinh thần cùng nhau nghiên cứu, trau dồi kiến thức sở học, ngài đề tặng một số liễn đối cho các chùa và để lại một số tác phẩm Lưu hành nội bộ tặng cho huynh đệ tham khảo:

– Pháp tướng Duy thức học khái luận : 1988

– Duy ngã độc tôn : 1990

– Tìm đường giải thoát : 1991

– Duy thức đích Khoa học phương pháp (bản dịch) : 1991

– Nhận thức Phật giáo : 2003

– Tìm hiểu tôn giáo và Triết học : 2007

– Duy thức Tam thập tụng giảng giải.

– Sự kiện quan trọng của kiếp người.

– Thi liễn : 2014

– Luật học cơ bản : 2015

– Những mẫu chuyện ngụ ngôn phương đông (bản dịch) : 2016.

 

Ghi nhận những những cống hiến đóng góp công đức của ngài cho đạo cho đời:

– Uỷ ban trung ương MTTQVN tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc.

– HĐTS GHPGVN tặng bằng Tuyên dương công đức trong các kỳ đại hội

– Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Gia lai tặng bằng khen: Đã có nhiều cống hiến cho Đạo Pháp – Dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

– Hội chữ thập đỏ tặng nhiều giấy khen qua các nhiệm kỳ.

  1. VIÊN TỊCH:

Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng Ngài không từ nan bất cứ Phật sự nào, bất cứ sự cần cầu nào. Chứng minh các Tịnh nghiệp đạo tràng an cư trong tỉnh, chứng minh các pháp sự. Kết thúc đại lễ Vu lan báo hiếu PL. 2562. Tối rằm tháng 7 Âl, ngài bị tai nạn nhẹ và lâm bệnh. Hơn 14 ngày điều trị tại các Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai, BV Đại Học Y Dược Tp. HCM và BV Chợ Rẫy cơ bản đã chẩn khám và ổn định. Chiều ngày 8/9/2018 (nhằm ngày 29/7/Mậu Tuất) ngài về chùa Thừa Ân tịnh dưỡng, trong những ngày này ngài rất tươi khoẻ và minh mẫn. Ngài đã ân cần sách tấn các đệ tử và dặn dò các việc. Hoá duyên đã mãn, trong tiếng đồng thanh niệm phật của hàng đệ tử tứ chúng chùa Thừa Ân, Chuông trống vang rền ngài xả bỏ báo thân an nhiên viên tịch lúc 13 giờ 30 ngày 16/9/2018 (mùng 7/8/Mậu Tuất)

Trụ thế 82 năm. Hạ lạp 62 năm.

Nam mô Lâm tế chánh tôn tứ thập nhị thế, Thập Tháp Tổ đình, Nguyên Thiều pháp phái, Thừa Ân đường thượng huý thượng NHƯ hạ CẨN tự VIÊN QUÁN hiệu HẢI GIÁC trưởng lão Hoà thượng tân viên tịch giác linh thiền tọa chứng minh.

Pháp đệ Thích Viên Chơn khấu bái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *