TIỂU SỬ NI SƯ THÍCH NỮ HẠNH VIÊN (1932-2019)

I. Thân thế và truyền thống gia đình:

Ni Trưởng thế danh: Trương Thị Cung sinh ngày 27/1/Nhâm Thân, tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Trương Từ. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Trấp. Ni Trưởng là con thứ tư trong gia đình nhiều đời có truyền thống Phật giáo.

II. Thời kỳ xuất gia tu học:

Thuở nhỏ Ni Trưởng thường hay cùng thân phụ về chùa Khánh Sơn, (hiện nay thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát ,tỉnh Bình Định.) để tụng kinh lễ Phật. Dần dà hạt giống bồ đề được tưới tẩm qua từng ngày, cùng với thiện căn sâu dày và hội đủ nhân duyên, cội Bồ-đề sớm chớm nở nơi tâm. Năm Mậu Dần, Ni Trưởng quyết định xuất gia tầm đạo cầu pháp với Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ An tại Chùa Hang. Sau đó về tu học tại chùa Khánh Sơn , với sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thượng Như Hạ Phẩm, được Hòa thượng cho pháp danh là Thị Phước. Một thời gian sau, Ni sư được Hòa thượng gởi sang chùa Sanh Liên tu tập dưới sự hướng dẫn của cố Ni Trưởng Thượng Tâm Hạ Hoa với pháp danh Nguyên Nguyện.

Năm 1944 được Bổn sư cho phép thọ giới Sa Di Ni. Năm 1946 thọ giới Thức Xoa Ma Na Ni. Năm 1965 thọ giới Tỳ Kheo Ni, được tổ chức tại giới đàn Chùa Huệ Nghiê do Sư bà Đàm Hương làm Hòa thượng đàn đầu, Sư bà Như Nghĩa làm Yết ma a xà lê, Sư bà Như Quân làm Giáo thọ a xà lê. Sau khi đắc giới, Ni sư được bổn sư đặt cho pháp tự là Hạnh Viên, pháp hiệu Pháp Quang.

III. Thời kỳ Hoằng pháp lợi sanh:

Năm 1967 được sự bổ nhiệm của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Định, và sự đồng ý của bổn sư, Ni Trưởng về nhận trụ trì tại Chùa Linh Sơn tọa lạc dưới chân núi Mồ Côi, phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Với sự tinh tấn chuyên tu tìm tòi học hỏi thực hành Tứ Y Pháp, thọ trì giới luật trang nghiêm, thúc liễm thân tâm , trau dồi giới định tuệ, cùng với lòng từ bi và đức độ, Ni Trưởng đã cảm hóa được nhiều người quy ngưỡng về Tam bảo bao gồm cả chúng xuất gia và chúng tại gia.

Đặc biệt, trong biến cố Phật giáo năm 1963, cùng với chư Tăng Ni tỉnh nhà, Ni Trưởng đã tuyệt thực suốt nhiều tháng, hằng ngày chỉ uống nước để duy trì sự sống, chuyên tâm với lời kinh tiếng kệ, cầu nguyện cho đạo pháp và dân tộc sớm thoát khỏi thời kỳ đen tối. Đối với Ni Trưởng nói riêng và người Phật tử nói chung, diễn trình năm 1963 là một bài học về đạo lực vận dụng giữa trí tuệ và từ bi, giữa hạnh nhẫn nhục và lực đại hùng một cách hài hòa và vì lợi lạc của chúng sinh.

Hơn 90 năm trụ thế, thanh bần với hạnh thiểu dục tri túc và nếp sống an lạc nơi chốn thiền môn, hương đức hạnh của Người đã lan tỏa, thấm nhuần những mảnh đất tâm linh còn khô cằn. Việc cần làm đã làm xong, tuổi đã già sức đã yếu, Người nhẹ nhàng xả bỏ báo thân, thâu thần viên tịch vào lúc 0h30 ngày 18/4/2019 (nhằm 14/3/Kỷ Hợi), trụ thế 88 năm, hạ lạp 63 năm.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TỨ THẾ LINH SƠN ĐƯỜNG THƯỢNG, HÚY Thượng NGUYÊN Hạ NGUYỆN, TỰ HẠNH VIÊN, HIỆU PHÁP QUANG NI TRƯỞNG GIÁC LINH.

Môn đồ Pháp quyến đồng khế thủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *