GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông: TRAO ĐỔI VỀ KIẾN TRÚC CHÙA VIỆT

Trao đổi kiến về kiến trúc chùa Việt

Đề tài “Trao đổi về kiến trúc chùa Việt được GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông trình bày trong buổi Hội thảo Khoa học “Văn hoá Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng” vào ngày 15/4/2023.

 

Tải File tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *