Tiểu Sử Và Chương Trình Tang Lễ Đại Đức Thích Nhật Tánh

Chân dung Đại đức Thích Nhựt Tánh

Đại đức Thích Nhật Tánh thế danh Phan Minh Đức, sanh năm Tân Dậu (1981) tại xã Nhơn Hải, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong một gia đình tri thức nghệ sĩ, Cha là nghệ sĩ đờn ca tài tử, Mẹ là giáo viên Ngữ văn.

Năm Ất Hợi (1995) Đại đức xuất gia tại Tổ đình Thập Tháp được Sư ông là Hoà thượng thượng Kế hạ Châu thế phát hành điệu.

Sau khi Sư ông viên tịch (1996), Đại đức được Hoà thượng Bổn sư Thích Viên Định cùng Sư thúc Thích Viên Diệu trực tiếp hướng dẫn tu tập và dạy nghi lễ. Với tư chất từ cha mẹ là nghệ sĩ, tri thức nên Đại đức rất vững vàng nghi lễ và kinh cổ.

Năm Canh Thìn (2000) được Hoà thượng Bổn sư cho thọ giới Sa Di tại Đại giới đàn Chánh Nhơn do BTS GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức tại Tổ đình Long Khánh TP. Quy Nhơn, Hoà Thượng Thích Phước Thành làm Đàn đầu. Đại Đức được Bổn sư ban pháp danh Nhựt Tánh, pháp tự Phương Hảo. Cũng trong năm này Đại đức theo học khoá 3 Trường Trung cấp Phật học Bình Định niên khoá 2000-2004.

Năm Giáp Thân (2004) thọ Tỳ kheo tại Đại giới Đàn Huệ Chiếu do do BTS GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức tại Tổ đình Long Khánh TP. Quy Nhơn do Hoà Thượng Thích Phước Thành làm Đàn đầu. Đại Đức được Bổn sư ban pháp hiệu Chánh Hạnh nối dòng Lâm Tế Nguyên Thiều Pháp Phái, Thập Tháp Tổ đình đời thứ 43.

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Phật học tại Bình Định, Đại đức vào Sài Gòn, nhập chúng chùa Giác Hoa và theo học khoá 6 Học viện PGVN tại Tp. HCM.

Năm 2010- 2013 Đại đức du học Ấn Độ. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học, Đại đức trở về Tổ đình phụ giúp Bổn sư chăm lo Phật sự, công văn, ứng phú Đạo tràng, dạy dỗ điệu chúng. Với bản chất thông minh, hiền hoà, tinh tấn tu tập, dù thể trạng ốm yếu nhưng mộ cổ thần chung, hai thời công phu Đại đức luôn tu tập với Đại chúng không bê trễ nên được Hoà thượng Bổn sư giao trách nhiệm như: công văn, Quản chúng tại tổ đình.

Thế rồi vô thường tử biệt bất luận trẻ già, không phân bần phú, không hẹn một ai, sớm còn tối mất, trong khoảng sát na đã qua đời khác. Duyên trần đã mãn, Đại Đức viên tịch tối ngày 25/3/Quý Mão (15/5/2023)

Trụ thế 43 tuổi

Hạ lạp 20 năm

Lễ Nhập quan lúc 17 ngày 28/3/Quý Mão (17/5/2023)

Kim Quan được tôn trí tại Đông Đường Tổ Đình Thập Tháp, An Nhơn, Bình Định.

Lễ Thiết Linh sàng và phát tang lúc 19 giờ cùng ngày, sau đó thỉnh linh mô yết Phật, triều Tổ.

Lễ Di Quan lúc 14giờ ngày 29/3/Quý Mão (18/5/2023). Sau đó Kim quan được di tống Hoả táng tại Đài Hoả táng An Viên, Quy Nhơn, Bình Định.

Đến như cánh hạc, như mây vạn núi hướng trời cao

Đi tợ vầng trăng, theo nước trăm sông về biển cả

Nam Mô Lâm Tế Chánh tông Tứ thập tam thế Nguyên Thiều pháp phái, Thập Tháp Tổ Đình thường trụ Tăng huý NHẬT TÁNH, tự PHƯƠNG HẢO hiệu CHÁNH HẠNH Đại Đức Giác Linh Cao Đăng Phật Quốc.

 

Sư Thúc Bí Sô Thích Viên Chơn bái biệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *