Vía Quán Âm 19/9/Quý Mão

 

Chiều tối ngày 19/9/ Quý Mão, Thầy và quý Phật tử chùa Long Hoa thành kính dâng đăng tưởng niệm ngày đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia.

Đạo tràng đã trang nghiêm trì tụng 3 biến chú Đại Bi, tụng bài kinh Phổ Môn, đảnh lễ 12 đại nguyện Quán Âm, sám nguyện, thắp sáng 1000 ngọn nến xung quanh khuôn viên đài Quán Âm.

Thời tiết Bình Dương đã mưa liên tục 3 ngày qua, trong năng lượng từ hoà của Ngài, trong tấm lòng thành kính của tất cả Phật tử, trời đã tạnh mưa và buổi lễ đã viên mãn để 1000 ngọn nến được thắp lên cúng dường mười phương Phật, chư Long thần Hộ pháp.

Thầy xin cảm ơn sư cô Vạn Liễu, quý Phật tử, quý thiện hữu vẫn luôn sát cảnh cùng Thầy trong các Phật sự và âm thầm gia hộ cho ngôi Tam bảo Long Hoa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *