Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19/2/Giáp Thìn

Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19/2/Giáp Thìn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Như chúng tôi đã  thông tri, vào tối ngày 19/2/Giáp Thìn, chùa Long Hoa tổ chức lễ Hoa đăng mừng ngày Khánh đản của đức Bồ Tát Quán Thế Âm.

Trong đêm lễ Thầy và trò chùa Long Hoa đã cùng nhau hướng nguyện về tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm, đạo tràng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức khánh đản, 1250 ngọn nến cúng dường lên một vị Cổ Phật, danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, Ngài vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tầm thanh,  12 đại nguyện của Ngài là hành trang để người con Phật biết tu thiện, tích đức và lợi mình lợi người.

Thưa cùng với tất cả thiện tín Phật tử cùng bổn đạo chùa Long Hoa. Khuôn viên đài Quán Âm là tâm nguyện và công sức của Thầy cùng sự trợ duyên của tất cả. Từ khi đài Quán Âm được hoàn thành, nơi đây Thầy trò ta đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và ấm cúng. Từng hạng mục trong đại công trình trùng tu chùa Long Hoa mang những dự định của Thầy về việc xây dựng đạo tràng tu học mai này. Nguyện cho tất cả chúng ta vững tâm, vững chí cùng nhau xây dựng ngôi Tam bảo Long Hoa ngày một hưng thạnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *